Het management

De manager onderwijs is Geeske Bloemberg.

De manager onderwijs heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpunt binnen de school. Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Binnen de beleidskaders van Leerplein055 is de manager onderwijs verantwoordelijk voor de algemene organisatie en de onderwijskundige inhoud van de school.

De manager kinderopvang is Wendy van Tongeren. Zij heeft de dagelijkse leiding over de locaties van de Kinderopvang; de Kindertuin, VSO en BSO. Binnen de beleidskaders van Doomijn is de manager Kinderopvang verantwoordelijk voor de algemene organisatie en de pedagogische inhoud van de Kinderopvang.