Brede School ‘Kerschoten Breed’

Kerschoten Breed is een samenwerkingsverband tussen Sterrenschool Apeldoorn, pcbo Montessorischool Passe Partout en diverse maatschappelijke ondernemingen. Kerschoten Breed richt haar activiteiten primair op kinderen van 0-13 jaar die in deze wijk wonen, daar naar school gaan of de kinderopvang bezoeken en op hun ouders/verzorgers. Ook kinderen die buiten de wijk Kerschoten het speciale basisonderwijs bezoeken, maar in de wijk wonen, maken deel uit van de doelgroep. Jaarlijks wordt gekeken welke activiteiten we als groep kunnen ontplooien. We zoeken daarbij ook naar meer externe partners, zoals; ACCRES, Stimenz, de Groene Hoven, etc.