Uitstroomgegevens

Begin mei krijgen de kinderen uit niveau 8 te maken met de eindtoets basisonderwijs, ook van het CITO. De toets is bedoeld als hulpmiddel om teLees meer


Vakantieplanning invullen

De vakantieplanner wordt tweemaal per jaar opengesteld voor ouders. Huidige periode Week 35 van 2019 t/m week 9 van 2020 (2 september 2019 t/m 29Lees meer


Vakantieregeling en vrije dagen; schooljaar 2019-2020

Ouders die gebruik maken van de standaard vakanties voor regio midden Nederland kunnen onderstaande vakanties invoeren in de vakantieplanner. Schoolvakanties midden Nederland Herfstvakantie: 19 oktoberLees meer


Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)

Postbus 60182 1320 AE Almere Tel.: 036 533 15 00 E-mail: voo@voo.nl www.voo.nl


Verjaardagen

Verjaardagen zijn extra feestdagen voor de kinderen. Natuurlijk vieren we dat zo vrolijk mogelijk. In de groep mag getrakteerd worden en daarna mogen ze deLees meer


Vertrouwenspersoon (extern)

De school: een veilige plek voor ieder kind. Althans zo moet het zijn. Bij de vertrouwenspersoon van de school, kunt u terecht wanneer u hetLees meer


VVE Peuterspeelzaal De Kindertuin

Sterrenschool Apeldoorn en Doomijn Kinderopvang bieden samen opvang aan voor kinderen van 2-4 jaar bij VVE Peuterspeelzaal De Kindertuin. Deze opvang is speciaal voor kinderenLees meer