Oudercommissie Kinderopvang (OC)

Medezeggenschap van ouders is een belangrijke peiler in de Wet kinderopvang. De oudercommissie heeft bijvoorbeeld adviesrecht op de kwaliteit van de opvang, openingstijden en prijs van de opvang.  Sterrenschool Apeldoorn heeft zowel een MR als een OC. Er wordt bekeken hoe we beide organisaties, binnen de huidige wettelijke mogelijkheden kunnen samenvoegen. Vooralsnog is dit nog niet mogelijk.