Openbaar onderwijs

Sterrenschool Apeldoorn is een openbare school. Wij brengen niet alleen maar kennis over, maar ook vaardigheden en inzichten die voor alle mensen belangrijk zijn in deze tijd. Bij Sterrenschool Apeldoorn leer je ook mensen met andere cultuuropvattingen, andere afkomst of andere gebruiken te respecteren, zonder je zelfrespect te verliezen. Daardoor is de totale maatschappijontwikkeling het best zichtbaar in de openbare scholen. Kortom: we zijn algemeen toegankelijk en staan open voor iedereen.
Scholen hebben de vrijheid eigen doelen na te streven. Zij leggen allemaal hun eigen accenten en bespreken onderwerpen die zij voor de kinderen van belang vinden. Ouders spelen daarin ook een rol. Via de ouderraad, oudercommissie en de medezeggenschapsraad kunnen ouders meepraten over zaken die spelen binnen de school, zowel voor wat betreft het onderwijs als het kinderopvangdeel.