Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvangtijd; VSO en BSO (4-12 jaar)

In de kinderopvangtijd krijgen kinderen van 4 tot 12 jaar alle ruimte om zich vrij te ontspannen en kunnen zij zelf (binnen de afspraken van de Sterrenschool) bepalen wat zij willen doen. Dit kunnen activiteiten zijn die georganiseerd worden door de pedagogisch medewerkers, vrij spel, creatieve- en sportieve activiteiten, workshops op het gebied van muziek, zang, dans, koken etc. Het kunnen ook activiteiten buiten school zijn.

In de kinderopvangtijd werken we aan de volgende opvoedingsdoelen:

•     Het bieden van emotionele veiligheid aan kinderen;

•     Het ontwikkelen van de persoonlijke competenties van kinderen;

•     Het ontwikkelen van de sociale competenties van kinderen;

•     Het overbrengen van normen en waarden.

Bij het activiteitenaanbod wordt rekening gehouden met de verschillende leeftijden van de kinderen. Pedagogisch medewerkers observeren de kinderen regelmatig zodat ze een goed beeld hebben van het welbevinden en de behoeftes van de individuele kinderen en van de groep. Pedagogisch medewerkers lokken spel van kinderen uit en begeleiden door aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van het kind.

Huiswerk maken?
Doordat de pedagogisch medewerkers tijdens de schooltijden assisteren bij het onderwijs wordt het erg makkelijk ook aan de schooltijden gerelateerde activiteiten te begeleiden zoals huiswerk maken of verder uitdiepen van een onderwerp dat onder schooltijd is behandeld.