Schoolmotto

Binnen het ontwikkelingsgericht werken, ontdekkend leren en programma gericht onderwijs (zie ook het hoofdstuk hierover: /schoolgids/ons-onderwijs) is het ontdekken van de talenten van kinderen en deze ontwikkelen een belangrijk uitgangspunt.

Ons motto daarbij is:

“Je mag zijn wie je bent en je mag worden wat je kunt”.