De docent als coach en als leerkracht

Door de integratie van de iPad is het onderwijs aan het veranderen. De docent krijgt, naast de lesgevende rol, sturende rol, een meer coachende rol en zal de leerlingen meer gaan begeleiden. In dit veranderende onderwijssysteem van frontaal onderwijs naar actief leren, stellen de docenten vragen waarop zij een eenduidig antwoord verwachten. In dit concept van actief leren bestaat er geen goed of fout antwoord. Het gaat om het proces van samen ontdekken en het bedenken van uitdagende onderzoeksvragen.

De docent zal met de leerlingen meedenken om samen kwalitatieve onderzoeksvragen te formuleren. Daarnaast zal de docent zijn leerlingen aanmoedigen om zelf over hun gevonden antwoorden na te denken. De fantasie en nieuwsgierigheid van de leerlingen is de drijfveer achter het actief leren concept en zorgt dat leerlingen samen ontdekken en informatie verzamelen.

De informatie die online voorhanden is immens. De docent moet de leerlingen leren om alle informatie die op hun afkomt te filteren. Wanneer de informatie gefilterd is kunnen de leerlingen de relevante informatie gebruiken welke benodigd is voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen.

Deze nieuwe manier van onderwijzen kan een uitdaging vormen voor docenten. Docenten moeten namelijk de leerlingen in het leerproces begeleiden zonder dat de leerlingen te veel beïnvloeden. Kort gezegd de nieuwe rol van de docenten is om hun leerlingen uit te dagen, te stimuleren, te observeren en te helpen in hun leren en ontwikkeling.

Daarmee is niet gezegd dat we de oude manier van werken, het meer programmagericht leren, volledig overboord gooien. Sommige vakken, maar ook sommige kinderen zijn meer gebaat bij de meer sturende rol van de leerkracht. Hierbij worden leerkrachten en boeken voornamelijk gebruikt als bron voor kennis. De docenten brengen via frontale kennisoverdracht informatie over op de leerlingen. Bij onze school hebben de leerkrachten zowel een coachende als een sturende rol.