De ontwikkeling van uw kind

Bij Sterrenschool Apeldoorn staan de kinderen centraal. Ieder kind krijgt de kans zich in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Leren en ontwikkelen is een doorgaand proces dat niet aan tijd en plaats gebonden is en zich zowel tijdens onderwijs als opvang en daarbuiten afspeelt. Bij Sterrenschool Apeldoorn wordt de basis gelegd voor de ontwikkelcarrière en latere loopbaan van het kind. Wij streven voor elk kind naar een bij hem passend vervolgonderwijs op zo hoog mogelijk niveau.

(NB: Er wordt nog wel eens gedacht dat wij op Sterrenschool Apeldoorn individueel onderwijs verzorgen, dat is niet het geval en ook niet te realiseren. Ons uitgangspunt is het individuele kind en vanuit die waarde ontwikkelt het kind zich binnen de verschillende groepen)

 

Pedagogisch klimaat
Het is belangrijk dat kinderen zich thuis voelen, zich prettig en veilig voelen en met plezier naar Sterrenschool Apeldoorn komen. Alleen als een kind zich veilig en op zijn gemak voelt, zal het zelfstandig op ontdekkingstocht gaan. Het leren kan dan beter verlopen en de resultaten van dat leren zullen ook beter zijn. De kinderopvang tijd kan werkelijk een periode van ontspanning zijn.  Respect voor elkaar en voor de omgeving zijn ook in dit verband de verbindende elementen.