De dagindeling

De kinderen worden ingedeeld naar leeftijd.

Sterrenschool Apeldoorn telt in augustus 2022 drie kerngroepen, verdeelt over 2 locaties en  7 lokalen:

Elke groep staat onder leiding van een leerkracht/mentor. Deze mentor adviseert en begeleidt de kinderen op een breed gebied. Daarnaast is aan elke groep een onderwijsassistent/leerkrachtondersteuner verbonden.

– Onderbouw: 3,0 tot 6 jaar

De onderbouw is verdeeld over de locatie van de Kindertuin aan de Morinistraat en de locatie van de Sterrenschool aan de Buijs Ballotstraat. In de locatie van de Kindertuin zijn de kinderen van het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en de jongste kleuters gehuisvest. In de locatie van de school zitten de oudste kleuters.

– Middenbouw: 6 tot 9 jaar

– Bovenbouw: 9 tot 12 jaar

De midden- en bovenbouw bestaat uit een kerngroep 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Deze groepen hebben ieder een eigen leerkracht/mentor. Voor deze groepen zijn er 2 leerkrachtondersteuners beschikbaar.  Afhankelijk van hun niveau worden de groepen per vakgebied regelmatig in een andere samenstelling gezet.

 

Globale dagindeling:

In de onderbouw begint de dag steeds met een inloopmoment of een kringgesprek. De kinderen kunnen hun verhaal kwijt, er kunnen mededelingen gedaan worden en de leerkracht kan een start maken met de uitleg van wat er die dag staat te gebeuren. In de kring wordt de interesse gewekt en de luisterhouding van de kinderen wordt ontwikkeld.

Het werken van de kinderen wordt gevarieerd d.m.v. verschillende activiteiten en werkvormen. Dat gebeurt niet alleen in het eigen lokaal, maar ook daarbuiten.

In de onderbouw wordt extra aandacht besteed aan taalonderwijs. De kinderen werken in de grote groep en in kleine groepjes samen met de juf of de onderwijsassistent. Ook op de peuterspeelzaal wordt hier aandacht aan besteed. Er ontstaat hierdoor een doorlopende lijn.

De kinderen werken met planborden. Hierdoor wordt al een begin gemaakt met het zelfstandig werken. Er is extra aandacht voor de overgang naar de middenbouw. Zo komen de kinderen die daar aan toe zijn bijvoorbeeld al in aanraking met voorbereidend lezen, schrijven en rekenen.

In de middenbouw en de bovenbouw starten we ‘s ochtends met een klassengesprek of met stillezen. Gedurende de rest van de ochtend werken de kinderen, afhankelijk van hun ontwikkelingsniveau aan vakgebieden als rekenen, taal, spelling, schrijven, aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs.

Kinderen kunnen in overleg met de leerkracht, behalve voor hun eigen plek, ook kiezen voor een werkplek elders in het gebouw.

Buiten het eigen lokaal zijn in de aangrenzende ruimte(n) werkplekken of hoeken ingericht waar de kinderen meestal in kleine groepjes met verschillende werkvormen en activiteiten bezig zijn. De kinderen leren zo om op een goede manier samen te werken.
Bij enkele activiteiten worden oudere kinderen ingeschakeld om jongere kinderen te helpen.  Het vergroot de saamhorigheid wanneer jongere kinderen worden geholpen door oudere schoolgenootjes. Ondertussen wordt er een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de oudere kinderen om op een goede manier hulp te geven. Daarnaast vergroten we op deze wijze de sociale vaardigheid van de kinderen. In de middag werken we expliciet aan de thema’s.

Wij bieden kinderen een veilige omgeving waarin ze alle ruimte krijgen om zich te ontplooien. Daarbij horen ook duidelijke afspraken over allerlei eenvoudige zaken. Bijvoorbeeld: Hoe gedraag je je in de klas en op het plein, hoe los je ruzies op, enz. Die afspraken maken we met de kinderen in de groep. Ook het voorkomen van pesten heeft hierbij onze aandacht.