Schooltijden en vakanties

Sterrenschool Apeldoorn kent andere schooltijden dan reguliere basisscholen. Wij zijn open van 07.00 uur t/m 19.00 uur.

U heeft de keuze uit 2 lespakketten, dit zijn de onderwijstijden:

  • een 5 daagse schoolweek van 08.30 tot 14.15, we noemen dit flexpakket 1, de kinderen gaan van maandag t/m vrijdag op deze tijd naar school.
  • een 4 daagse schoolweek van 08.30  t/m 15.30, we noemen dit flexpakket 2, de kinderen gaan van maandag t/m donderdag  op deze tijd naar school.

Voor aanvang van de lestijd kunt u vanaf 07.00 u gebruik maken van de Voor Schoolse Opvang (VSO). Aansluitend aan de lestijden kunt u kiezen voor Buitenschoolse Opvang (BSO). Voor de BSO gelden weer 2 keuze mogelijkheden. U kunt BSO afnemen tot 17.45 u of tot 19.00 u. E.e.a. wordt u uitvoerig uitgelegd in het kennismakingsgesprek.

Flexibele vakantie en compensatiedagen
Sterrenschool Apeldoorn kent de mogelijkheid voor een flexibele vakantie. U kunt in overleg met de manager onderwijs uw vakantie zelf inplannen. Dit inplannen gebeurt per half jaar. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om per schooljaar, afhankelijk van het rooster,  4 of 5 compensatiedagen op te nemen.

Uren op jaarbasis
In de basisschoolperiode moeten de leerlingen in de 8 jaar dat ze naar school gaan minimaal 7520 lesuren volgen. Wij verdelen die uren evenredig over de 8 jaren. Dat houdt in dat de kinderen van Sterrenschool Apeldoorn per jaar minimaal 940 uur les krijgen. In de praktijk is het zo dat het per kind kan verschillen.

Een voorbeeld:
In een regulier schooljaar moeten de kinderen 40 weken naar school. Een schoolweek is voor onze school 25 lesuren per week (dat geldt voor elk kind voor elk pakket). 40 Weken van 25 lesuur = 1000 lesuur. Daar gaan 6 studiedagen en 4 compensatiedagen vanaf; in totaal 10 dagen, omgerekend 50 lesuur. Dat betekent dat de leerling 95o uur naar school gaat. Indien u geen compensatiedagen afneemt gaat een kind 25 lesuur extra naar school. Geheel gratis een extra week naar school!