Schooltijden en vakanties

Sterrenschool Apeldoorn kent andere schooltijden dan reguliere basisscholen. Wij zijn 46 weken per jaar open van 07.00 uur t/m 18.15 uur.

Voor aanvang van de lestijd kunt u vanaf 07.00 u gebruik maken van de Voor Schoolse Opvang (VSO). Aansluitend aan de lestijden kunt u kiezen voor Buitenschoolse Opvang (BSO). U kunt BSO afnemen tot 18.15 u. E.e.a. wordt u uitvoerig uitgelegd in het kennismakingsgesprek.

Flexibele vakantieĀ en compensatiedagen
Sterrenschool Apeldoorn kent de mogelijkheid voor een flexibele vakantie. U kunt in overleg met de manager onderwijs uw vakantie zelf inplannen. Dit inplannen gebeurt per half jaar. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om per schooljaar 5 compensatiedagen (snipperdagen) op te nemen.

Uren op jaarbasis
In de basisschoolperiode moeten de leerlingen in de 8 jaar dat ze naar school gaan minimaal 7520 lesuren volgen. Wij verdelen die uren evenredig over de 8 jaren. Dat houdt in dat de kinderen van Sterrenschool Apeldoorn per jaar minimaal 940 uur les krijgen. In de praktijk is het zo dat het per kind kan verschillen.

Een voorbeeld:
In een regulier schooljaar moeten de kinderen 40 weken naar school. Een schoolweek is voor onze school 25 lesuren per week (dat geldt voor elk kind voor elk pakket). 40 Weken van 25 lesuur = 1000 lesuur. Daar gaan 6 studiedagen en 5 compensatiedagen vanaf; in totaal 11 dagen, omgerekend 55 lesuur. Dat betekent dat de leerling 945 uur naar school gaat. Indien u geen compensatiedagen opneemt gaat een kind 25 lesuur extra naar school. Geheel gratis een extra week naar school!