Uitstroomgegevens

Uitstroomgegevens: (afgerond).

2021-2022 2022-2023 2023-2024
Praktijkschool 0% 0% 0%
VMBO/LWOO 0% 0% 0%
VMBO (beroepsgericht) 15% 24% 13%
VMBO (theoretisch) 20% 33% 0%
VMBO (theoretisch)/HAVO 0% 5% 40%
HAVO/VWO 20% 10% 40%
VWO 15% 23% 7%
Gymnasium/Lyceum 25% 5% 0%

 

Het wettelijke oordeel over de basisvaardigheden (bij de inspectie is dit de standaard OR1 Resultaten) wordt gebaseerd op de behaalde referentieniveaus op de eindtoets in de laatste drie schooljaren*. Daarbij worden twee indicatoren onderscheiden, waarin de behaalde referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en  rekenen samen worden genomen:

  1. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het fundamentele niveau 1F haalt voor taal en rekenen. Het streven is dat elke leerling dit niveau aan het einde van de basisschool beheerst.
  2. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere niveau (streefniveau) 1S voor rekenen en 2F voor taalverzorging en lezen haalt. Het streven moet zijn dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau beheersen.