Missie en visie

Missie en visie

Bij Sterrenschool Apeldoorn werken onderwijs en kinderopvang gezamenlijk aan de ontwikkeling van elk kind. Doordat de pedagogisch medewerkers van het kinderopvangdeel ook werkzaam zijn als onderwijsassistent, zijn zij goed op de hoogte van relevante informatie over het kind.

In een sfeer van veiligheid, betrokkenheid, duidelijkheid en rust krijgt elk kind de ruimte om zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier te ontwikkelen. Je thuis voelen, goede omgangsvormen, je best doen voor je eigen toekomst en leren van en met elkaar zijn onze basisprincipes.

Onze missie

Je mag zijn wie je bent en worden wat je wil.

Onze kernwaarden

Betrokkenheid: ‘We hebben hart voor de zaak’.

Openheid: ‘We zijn gericht op onze omgeving’.

Respect: ‘We zijn gericht op de ander’.

Zelfreflectie: ‘We reflecteren op onszelf’.

Ambitie: ‘We willen uitblinken’.

Onze visie op kinderen

Wij hebben oog voor het individuele kind in de groep.

Wij bieden kinderen een geborgen en veilige omgeving.

Wij laten kinderen hun eigen talenten ontdekken.

Wij laten kinderen samen spelen en leren.

Wij leren kinderen doorzetten en barrières doorbreken.

Wij dagen kinderen uit zodat ze trots op zichzelf kunnen zijn.