ontwikkelingsgericht onderwijs

OGO

OGO staat voor Ontwikkelings Gericht Onderwijs. Dit is een manier van werken die er van uit gaat dat de kinderen leren van ervaringen. Zowel binnen als buiten de school. En zowel onder schooltijd als tijdens de kinderopvangtijd.

De prioriteit ligt niet alleen bij het opdoen van kennis, maar omvat meer, zoals taalontwikkeling, het proces om tot resultaat te komen, leren samen werken, elkaars kwaliteiten te respecteren en in te zetten, te onderzoeken, bronnen te raadplegen, verslagen te maken en met elkaar te overleggen.

De leerkracht werkt, speelt en onderzoekt met de kinderen mee. De leerkracht observeert en registreert de ontwikkelingen van de kinderen en onderneemt stappen om de kinderen verder te helpen.

Binnen OGO staan thema’s centraal. Iedere bouw kan met een eigen thema bezig zijn. Binnen een thema komen zoveel mogelijk vakken geïntegreerd aan bod. Methoden worden gebruikt als bronnenboek. De leerkracht formuleert bij elk thema doelen. Een thema duurt zes tot acht weken.

Doordat de pedagogische medewerkers tijdens de schooltijden assisteren bij het onderwijs, wordt het eenvoudiger om tijdens de opvanguren aandacht te besteden aan onderwijs gerelateerde activiteiten. Zoals het maken van huiswerk of het verder uitdiepen van een onderwerp dat onder schooltijd is behandeld.

Talenten van kinderen ontwikkelen

Sterrenschool Apeldoorn werkt in zijn geheel (onderwijs en opvang) volgens het concept Ontwikkelings Gericht Onderwijs (OGO). Uitgangspunt is dat talenten van kinderen worden ontwikkeld en dat elk kind de ruimte krijgt om zich in zijn of haar eigen tempo te ontwikkelen.

Binnen het onderwijsdeel wordt gewerkt met instructieblokken en thematische blokken.

Bij beide blokken volgt de leerling een eigen leertraject. De leerkracht ontwikkelt, volgt en bewaakt hierbij de leerlijn van het kind. Het tempo, de leerstijl en de oefeningen worden aangepast aan de behoeften van elk kind en natuurlijk ook met hem besproken. Dit geeft kinderen die al meer aan kunnen of nog extra aandacht nodig hebben alle ruimte.

De kinderen starten de schooltijd in een eigen basisgroep. Een eigen groep betekent ruimte en aandacht voor sociale contacten. Rekenen, taal en lezen gebeurt in niveaugroepen en met behulp van e-learning. Naast de niveaugroepen ontmoeten de kinderen elkaar weer voor het uitwerken van thema’s in diverse werkvormen. Daarbij komen vooral de zogeheten zaakvakken aan bod zoals geschiedenis, biologie en aardrijkskunde. Maar ook in deze thematische blokken speelt rekenen, taal en lezen weer een rol.

RV

Delen via