nieuwsbrief Sterrenschool Apeldoorn 29 april 2021

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sterrenschool Apeldoorn is onderdeel van Leerplein055

Eindtoets

Vorige week hebben we in groep 8 de Centrale Eindtoets gemaakt. Het waren twee ochtenden hard werken, maar eenmaal bezig viel het de meeste kinderen ook wel mee.

 

 

Vorige week zijn we begonnen met wat anders heel leuks: de eindmusical! Deze week gaan we de rollen verdelen zodat er in de meivakantie al gestudeerd kan worden op de teksten. Maandag 12 juli is de afscheidsavond en gaan we de musical opvoeren. Kortom: groep 8 zit echt in de allerlaatste maanden van hun basisschooltijd. We gaan er een leuke tijd van maken!

Met vriendelijke groet,

Marjo de Heus-Nijman

 

 

Koningsdag 2021

Deze Koningsdag moesten we toch wel iets anders aanpakken dan de voorgaande jaren. Ook hier golden corona regels die we in acht moesten nemen. En dat hebben we gedaan!

 

 

 

Al met al een hele leuke dag vol spelletjes en groepsactiviteiten waarbij kinderen in de eigen bubbels hun gang konden gaan binnen het programma wat de Koningsdag commissie zo goed in elkaar had gezet. Hartelijk dank hiervoor!

 

 

---
Traktatie

Traktatie

Trakteren is nog niet toegestaan op onze school. We promoten een gezonde traktatie (fruitspies oid) en die mogen de school nog niet in. Verpakte traktaties mogen in principe wel, maar dat is vaak snoep en daar zijn we geen voorstander van. Jamie heeft daar wat op gevonden. Hij heeft stenen verzamelt en die stuk voor stuk fraai beschildert. Daar kan je toch geen nee tegen zeggen.

 

Gymroosterwijziging groep 6a en 6b

Na de meivakantie is er een wijziging in het gymrooster van groep 6. Dit zou eigenlijk al na de Kerstvakantie en vervolgens na de Voorjaarsvakantie gebeuren, maar Corona en de maatregelen die van kracht waren, maakten dat niet mogelijk.

Groep 6a gymt met 7 op de maandag

Groep 6b gymt met 5 op de woensdag

 

 

 

Jeugdjournaal

Jeugdjournaal

Op dinsdag 13 april hadden we het Jeugdjournaal op bezoek. Jasmine uit groep 8 had ze uitgenodigd om een reportage te maken over de Ramadan.  Het filmteam is eerst bij haar thuis geweest en daarna in de klas. Een leuk en leerzaam moment!

 

 

 

 

Letterp(r)et

Beter laat dan nooit. De kinderen in groep 3 kennen al een poosje alle letters. Normaal wordt er dan door de school een letterspeurtocht gehouden. Door de lockdown en alle Coronamaatregelen kan dat dit jaar niet doorgaan. Maar..... alle kinderen hebben letterpet gemaakt en ook allemaal een diploma gekregen. Toppers zijn het.

 

 

Meester Rolf

In de bovenbouw wordt op dit moment een interventie gegeven op het sociaal-emotionele gebied. Deze lessen worden gegeven door Rolf Tijssen. De interventie bestaat elke les uit een theoretisch gedeelte in de klas. En daarna ervaren de kinderen de theorie in de gymzaal.

De eerste les stond in het teken van het plaatje, praatje en daadje. Past de houding die je laat zien bij de woorden die je zegt en de dingen die je doet. Daarnaast hebben de kinderen geleerd op welke manieren ze hun hoofd leeg kunnen krijgen.

 

In de tweede les stond het samenwerken centraal. Hierbij hebben de kinderen geleerd om uitnodigend te zijn, maar ook om de uitnodiging te accepteren. Dit betekent dus dat je niet altijd alleen met je vrienden kunt samenwerken.

De derde les stond in het teken van pesten, plagen en kwetsen. De kinderen hebben geleerd om over hun gevoelens te praten. Daarnaast ging het ook over incasseren. De foto is hier een voorbeeld van.

 

 

Wijziging Coronamaatregelen

Nu er links en rechts op bescheiden schaal versoepelingen plaatsvinden, doen wij daar ook op dezelfde bescheiden schaal aan mee.

Alle huidige maatregelen blijven van kracht, op de volgende versoepelingen na.

1) De pauzetijden wijzigen we weer terug naar normaal; dat betekent dat groep 3, 4 en 5 en 6, 7 en 8 weer gezamenlijke pauzemomenten hebben.

NB: De toegang tot het gebouw, dus voor 7 en 8 via de noodtrappen blijft wel gehandhaafd.

2) Na de meivakantie blijven vanaf woensdag 12 mei van de kinderen die geen thuiscontract hebben de Ipads op school. 

We verzoeken u vriendelijk de Ipads en de hoezen weer schoon in te leveren op school. Ook moeten woensdag 12 mei de originele stekkers en snoertjes weer worden ingeleverd. Heeft u een thuiscontract dan kunnen ze natuurlijk wel nog gewoon mee naar huis.

De Ipads worden gecontroleerd op schade. Schade die niet bij ons bekend is of is gemeld, wordt in rekening gebracht.

Dat geldt ook voor stekkers en snoeren. De kinderen hebben originele stekkers en snoeren meegekregen, deze moeten ook weer retour. Indien er een niet originele stekker en/of snoer wordt ingeleverd, wordt het originele exemplaar in rekening gebracht.