nieuwsbrief Sterrenschool Apeldoorn 18 februari 2021

Start na de schoolsluiting

Wat waren we blij dat we weer naar school konden. Dat geldt voor u de ouders, voor ons de leerkrachten en zeker voor de kinderen. Naast het leren lezen, schrijven en rekenen blijkt maar weer eens hoe belangrijk de sociale functie is van een school in het (kinder)leven.

De afgelopen 2 weken stonden dan ook vooral in het teken van elkaar weer ontmoeten, met elkaar spelen (wat was het fijn dat er een pak sneeuw lag)  en gewoon gezellig kletsen zonder beeldscherm ertussen.

Kinderen zijn soms flexibeler dan we denken. De meesten hebben snel de draad weer opgepakt. Maar er zijn ook kinderen waar de afgelopen periode (en de vorige) een grotere impact op hebben dan we denken. Indien u zich zorgen maakt, neem dan contact op met de leerkracht.

Zo langzamerhand zijn we ook weer de draad van het leren aan het oppakken. Best een lastige en ingewikkelde klus. Iedereen heeft een andere beginsituatie. Gelukkig beschikt ons onderwijspersoneel over een flexibele instelling en een vracht aan kennis en ervaring om dit varkentje te wassen. Daar waar wíj ons zorgen maken, nemen we snel contact op met u.

 

Voorjaarsvakantie

Volgende week is het vakantie voor iedereen. Een beetje raar in onze situatie, maar we hebben eerder uiteengezet waarom we deze keuze hebben gemaakt. Ik moet zeggen dat er alom begrip is geweest voor dit besluit. Daarnaast kunnen we nu ook bijna nergens terecht, zeker niet in het buitenland. Laten we hopen dat we vanaf 1 Maart weer volop gebruik kunnen maken van de flexibele vakanties. Vooralsnog houden we voor iedereen de planning aan die bij ons nu bekend is.

In ieder geval wensen we iedereen een fijne voorjaarsvakantie.

Toetsweken

Normaal gesproken hebben we eind januari de toetsweken in de planning. Die konden toen logischerwijs niet doorgaan. Het leek ons zeer onverstandig om meteen met de toetsen te starten toen de kinderen weer op school mochten komen, andere zaken waren veel belangrijker. 

Maar het is wel noodzakelijk dat we weer een ijkpunt markeren en de stand van zaken opnemen. In de tweede week na de voorjaarsvakantie, dus vanaf 8 maart, staan nu de toetsen op het programma. We doen niet alle toetsen, sommige hebben nu weinig zin. Bij de kleuters nemen we geen CITO-toetsen af. Daar volgen we de ontwikkelingen via de leerlijnen. Voor de overige groepen, 3 t/m 8, geldt dat we vooral de basistoetsen doen m.b.t. rekenen, taal en lezen. 

Wat doen we nu met de gegevens? Normaal gesproken maken we een schoolanalyse die voor ons, maar vooral voor de onderwijsinspectie aangeeft hoe het met de kwaliteit van het onderwijs op de school is gesteld. Daar zijn alle scholen dit jaar  van vrijgesteld.

Wat doen we wel? We hebben nog een half jaar onderwijs, We gebruiken de gegevens vooral om de inhoud van het onderwijs te bepalen voor die periode. Welke kennis is wel aanwezig en welke kennis moet nog worden bijgespijkerd.

De eindtoets voor groep 8 gaat ook door, maar daarvoor worden de condities nog nader bepaald. In een apart bericht zullen we de ouders en de kinderen van groep 8 daarover inlichten.

Parro

Binnen veel scholen van Leerplein055 en ook op onze school maken we gebruik van de zgn. 'ouderapp'. Dit is naast de mail en Nieuwsbrief een manier om met u te communiceren. In de praktijk blijkt dat deze manier weinig wordt gebruikt. Veel ouders hebben deze app niet eens gedownload. 

Bij Leerplein055 is nu besloten om met de ouderapp te stoppen. We stappen over op Parro. Dit communicatiemiddel is gekoppeld aan ons administratiesysteem Parnassys. Het grote voordeel daarvan is dat u daar op dezelfde manier kan inloggen als in het ouderportaal. Na de vakantie komen we hier uitgebreid op terug en gaan we stapsgewijs Parro invoeren.

Wat voor het gebruik van dit middel belangrijk is, is dat we op school beschikken over een goed emailadres. In verreweg de meeste gevallen zal dit zo zijn. Als u nu de Nieuwsbrief, berichten via de mail uit Parnassys ontvangt en/of u kan inloggen in het ouderportaal, dan hoeft u nu verder niets te doen. Mist u wel eens een bericht, dan is het handig om na de vakantie even na te gaan of de gegevens kloppen. Zo kan het zijn dat beide ouders in het verleden een mailadres hebben opgegeven, maar dat slechts één ouder berichten ontvangt. Wat ook voorkomt is dat van één de ouders in de loop der jaren van emailadres is veranderd maar dat niet heeft doorgegeven. Mocht dat in uw geval zo zijn, geef dan het juiste mailadres door aan school.  Hoort u van andere ouders dat ze nooit wat horen van school, dan is het verstandig om deze ouders door te sturen naar school, dan kunnen we kijken waar het mis gaat.

 

Andere Tijden

Zoals u weet zijn we een school met flexibele onderwijstijden. Vorig jaar zijn we weer toegelaten tot een nieuw experiment m.b.t. dit onderwerp. Voor ons en u niet zo heel spannend, we doen dit al ruim 10 jaar.

Bij elk experiment hoort een onderzoek. Alle ouders en leerkrachten van de experimenteerscholen hebben de gelegenheid gehad om een enquête in te vullen. Velen hebben dat gedaan. Het eerste rapport is daarover uitgebracht. Het is een lijvig stuk geworden. Indien u daar interesse in heeft, kunt u het rapport opvragen bij de school.

De korte versie van de enquêtes van ouders en personeel, kunt u zien door op de onderstaande link te klikken.

In een overzicht van 2 pagina's ziet u dan de belangrijkste vragen beantwoord. Bij een aantal vragen staat n.v.t. als reactie. Dat komt doordat deze vragen voor ons niet relevant waren omdat we ook al aan het eerste experiment (2010-2019) op de schooltijden hebben meegedaan. Voor vragen kunt u zich wenden tot de directie.

 Uitslag Enquête

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sterrenschool Apeldoorn is onderdeel van Leerplein055