nieuwsbrief Sterrenschool Apeldoorn 13 januari 2021

Schoolsluiting is verlengd

De persconferentie van gisteravond bevestigde wat de afgelopen dagen al hoorbaar was: de lockdown wordt nog niet opgeheven en duurt nog in ieder geval tot en met dinsdag 9 februari.

Voor het basisonderwijs en de kinderopvang wordt onderzocht of zij eerder open kunnen, mogelijk vanaf 25 januari. 

Dat betekent dat we in ieder geval een week langer zijn gesloten dan eerder is aangenomen. Het thuiswerk is dus ook met een week verlengd.

De kinderen van groep 1, 2 en 3 krijgen van de eigen leerkracht(en) een bericht wanneer ze weer een nieuwe weekopdracht kunnen ophalen op school.

De kinderen van groep 4 t/m 8 krijgen via de hun bekende kanalen het onderwijs en de opdrachten thuis. Indien het noodzakelijk is om nog materiaal op school op te halen, krijgt u daarvan bericht van de eigen groepsleerkracht.

 

Noodopvang schoolsluiting

De noodopvang blijft van kracht. We gaan uit van dezelfde kinderen die reeds in de eerste 2 weken zijn aangemeld. Ook zijn zij ingedeeld op de ons al bekende dagen. Mocht er een wijziging in de dagen noodzakelijk zijn, geef dit dan via de mail door aan school.

NB: Alleen kinderen die zijn aangemeld en waaraan toestemming is verleend, kunnen gebruik maken van de noodopvang.

Vertrek juf Marieke per 01-02-2021

Zoals u eerder in een nieuwsbrief heeft kunnen lezen, heeft juf Marieke uit 1-2 per 1 februari 2021 een andere baan. De vacature die is ontstaan hebben we gelukkig in kunnen vullen met een jonge enthousiaste leerkracht, Yaire Veneman.

Yaire komt per 01-02-2021 ons team versterken. Door vertrek van juf Marieke en de komst van juf Yaire hebben we in de onderbouw een kleine reorganisatie. Om het onderwijs optimaal in beide groepen te kunnen verzorgen, wordt juf Yaire ingezet in groep 1A op de Kindertuin en juf Karlijn aan de Buijs Ballotstraat. 

Studiedagen vervallen

We hebben besloten om de studiedagen die staan gepland op 18 en 19 februari te laten vervallen. We vinden het belangrijker om op deze dagen de kinderen naar school te laten komen omdat ze al zo veel hebben gemist.

Er zijn ouders die 15, 16 en 17 februari hebben ingepland met vrije dagen om zo een week vakantie te kunnen creĆ«ren. 

U heeft 2 opties, deze dagen laten vervallen of 18 en 19 februari op een andere manier inplannen, Neem daarvoor contact op met de directie. Samen komen we er wel uit.

Viering 10 jarig bestaan vervalt

In een eerdere nieuwsbrief hebben we aangegeven dat Sterrenschool Apeldoorn dit jaar 10 jaar bestaat. Uiteraard willen we dat uitgebreid vieren. Het is echter nog steeds uitermate onzeker hoe de Coronacrisis zich ontwikkelt. De berichten over de Engelse variant stellen weinig hoopvol. Dit zou nog wel eens een vervelende uitwerking kunnen hebben op een nog langere Lockdown.

Het is daarom ook erg lastig om met andere partijen afspraken te maken. Ook de voorbereidingen met de kinderen kost veel tijd. Deze voorbereidingstijd gaat echter af van de onderwijstijd. Onderwijstijd die we normaal gesproken opnemen in de jaarplanning, maar nu eigenlijk niet kunnen missen. Daarom is besloten om het 10 jarig bestaan dit jaar niet te vieren.

We vieren volgend schooljaar gewoon het 10 jarig bestaan + 1.

Vakantieplanning invullen

U heeft nog 2 weken om de vakantieplanning van semester 2, 1 maart 2021 t/m 27 augustus 2021 in te vullen in de vakantieplanner.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sterrenschool Apeldoorn is onderdeel van Leerplein055