nieuwsbrief Sterrenschool Apeldoorn 1 oktober 2020

Open dag gaat niet door

 

Dinsdag 29 september heeft het kabinet nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ondanks de aanmeldplicht voor de open dag vinden we het nu onwenselijk om twee of drie gezinnen tegelijkertijd in scholen rond te leiden. De schoolbesturen PCBO Apeldoorn, Leerplein055 en de Veluwse Onderwijsgroep hebben om deze reden besloten de open dag op woensdag 7 oktober niet door te laten gaan. Ouders die zich al hadden aangemeld krijgen persoonlijk bericht en worden uitgenodigd voor een één-op-één gesprek met rondleiding. Dit doen we uiteraard op een veilige manier en volgens de RIVM-richtlijnen. 

Schoolfotograaf 8 oktober

A.s. donderdag 8 okt komt de schoolfotograaf op school. Dit jaar kunnen er helaas geen foto’s gemaakt worden met de broertjes en of zusjes die nog niet op school zitten.

Dit heeft te maken met de regels omtrent Corona en er geen ouders in school mogen komen. De broertjes en zusjes die wel al bij ons op school zitten komen natuurlijk wel met elkaar op de foto.

De achtergrond van de foto’s wordt wit. Wilt u hier rekening mee houden met de kleding?? We hopen weer op te gekke resultaten!!!

Groeten van de Ouderraad

 

Schoolmaatschappelijk werk

 

Mijn naam is Titianne Geerlinks en ik ben schoolmaatschappelijk werker en onderdeel van het team op de Sterrenschool.

Elke woensdag van 10.00 – 13.00 uur ben ik aanwezig op school. Leerkrachten kunnen bij mij terecht als ze vragen hebben over bijvoorbeeld sociaal emotionele ontwikkeling. Ook kan ik tijdens die aanwezigheid afspreken met ouders of een gesprekje voeren met een leerling.

Wanneer naar het schoolmaatschappelijk werk? Soms maak je je als ouder/verzorger zorgen over je kind. Dan kun je daar altijd over praten met iemand op school. Bijvoorbeeld met de leerkracht of de intern begeleider, maar je kunt ook in gesprek gaan met de schoolmaatschappelijk werker.

Bijvoorbeeld als je vragen hebt over de opvoeding en/of ontwikkeling van je kind. Of je maakt je zorgen over het gedrag: je kind is lusteloos of juist overactief; of heeft moeite met het aangaan van contacten met leeftijdsgenoten of bijvoorbeeld pesten. Ook kun je bij mij terecht met vragen over echtscheiding, financiën, sporten en/of activiteiten in de wijk.

En dan?

Ik kan je verder helpen door samen te onderzoeken wat er speelt en tips te geven om te kijken of het werkt. Of om meer ondersteuning te organiseren als dat nodig is.

Daarnaast kan het zo zijn dat je kind, als het bijvoorbeeld niet lekker in zijn vel zit, dan kan ik met je kind in gesprek om te bekijken waar het vandaan komt. Uiteraard kan ik pas in gesprek als ik toestemming heb van de ouder(s).

Soms is een luisterend oor, een steuntje in de rug van iemand die wat verder van je af staat, net even wat je nodig hebt waardoor je daarna zelf weer verder kunt.

Gegevens:

Daarnaast ben ik bereikbaar op maandag, dinsdag woensdag en vrijdagochtend, via 06-13341973 of via t.geerlinks@stimenz.nl. Ook via Whatsapp kunt u mij bereiken.

 

Met vriendelijke groet,

Titianne Geerlinks

 

 

ANWB Streetwise komt 13 oktober op bezoek!!

Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind.

Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op dinsdag 13 oktober naar onze school te komen. Deze activiteit zou oorspronkelijk plaatsvinden in de maand april, maar Corona gooide roet in het eten. Gelukkig hebben we het kunnen verplaatsen.

Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen van de basisschool.  Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.

 

De vier onderdelen zijn:

• Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje.

• Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje.

• Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg van een auto en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.

• Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing.

Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het filmpje op de site.

http://www.anwb.nl/streetwise

 

We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral gezellige dag van maken!!

• We verzoeken u om uw auto op deze dag niet te parkeren naast de school aan de Fahrenheitstraat.

• De kinderen van 7-8 moeten deze dag de fiets mee naar school nemen, wilt u er voor zorgen dat deze fiets technisch in orde is; banden, remmen, geen loszittende delen etc.

Alvast dank voor uw medewerking

 

 

 

Parkeren bij school

Het parkeren bij school aan de Buijs Ballotstraat levert soms nog problemen op. Gelukkig gaat het meestal goed en houden de brengers en halers zich aan de afspraken. Het afgelopen half jaar zijn er veel nieuwe kinderen en ouders bij gekomen. We herhalen hierbij nogmaals de afspraken.

Niet parkeren:

Er worden momenteel veel kinderen met de auto naar school gebracht en weer gehaald. Dat levert in de straat voor de school soms gevaarlijke situaties op. Die worden weer veroorzaakt doordat  bestuurders zich niet  aan de afspraken houden of er (nog) niet van op de hoogte zijn.

Gelukkig zien we dat de meeste ouders zich wel aan deze afspraken houden en dat is heel fijn! Nu de rest nog!

Er gelden drie simpele afspraken.

! Uw auto voor schooltijd niet parkeren op de parkeerplaats, die is bedoeld voor personeel

! Parkeren dient te gebeuren langs de stoep aan de schoolzijde van de straat . Niet aan de overzijde, dat levert gevaarlijke situaties op. Bij het brengen gebeurt het regelmatig dat kinderen in hun enthousiasme om naar school te gaan of om iets tegen hun vriendje of vriendinnetje aan de overkant te zeggen,  pardoes vlak voor een auto de straat oversteken. Bij het ophalen gebeurt het regelmatig dat kinderen zonder uit te kijken de straat oversteken richting de auto die hen komt halen.

! Indien er al een aantal auto’s staan, dan niet midden op de straat voor de oprit  van de school uw auto stilzetten en de kinderen uit laten stappen. Het heeft al een paar keer geleid tot bijna botsingen. Verder blokkeert u de doorgang en dat levert ook weer de nodige gevaarlijke situaties op.

• Indien u deze afspraken nakomt, houden we het veilig en gezellig.

• Namens de kinderen, ouders en het personeel, alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking

 

Coronaperikelen

U heeft ongetwijfeld de laatste ontwikkelingen rondom Corona gehoord of gelezen. Voor de basisscholen is na de laatste berichtgeving niets veranderd. Alle maatregelen die er zijn, blijven onverminderd van kracht. We hoeven ze hier nu niet te herhalen.

We vinden het heel prettig dat u als ouders en verzorgers uw medewerking verleent en zich aan de afspraken houdt. Dank daarvoor.

Zoals al eerder beschreven zit de grootste pijn, wat school betreft, bij de collega's die (tijdelijk) niet mogen of kunnen werken vanwege een verkoudheid of groep. Gelukkig zijn we er tot nu toe aardig doorgerold. De klassen van de collega's die afwezig waren, hebben we intern op kunnen vangen zodat het onderwijs zo goed mogelijk doorgang kon vinden. Of dat voor de toekomst ook geldt, is een grote vraag, maar ook een grote zorg.

Het leerkrachtentekort is nog lang niet opgeheven en de griepgolf komt er voor de winterperiode nog aan. Het wordt een spannende tijd.

 

 

Om in te vullen

Vandaag krijgt uw oudste kind een brief op A 4  formaat mee naar huis. U wordt vriendelijk verzocht deze brief aan beide zijden in te vullen en per omgaande mee te geven naar school.

Op de ene zijde staat het zgn. calamiteitenformulier. We vragen u dan om de meest recente gegevens in te vullen waarop u bent te bereiken.

De andere zijde is een toestemmingsformulier voor het gebruik van beeldmateriaal. De uitleg spreekt voor zich.

Alvast bedankt voor de medewerking.

Kinderboekenweek

  

De Kinderboekenweek is sinds 1955 een jaarlijks terugkerende ‘week’ van tien dagen in september en oktober om kinderboeken te promoten.

 

 

In deze tien dagen worden er door bibliotheken, scholen en andere kinderboek gerelateerde instanties van alles georganiseerd rondom het thema van de Kinderboekenweek. 

Tijdens de Kinderboekenweek 2020 met als thema “en toen?” gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken alle werelden van toen door het lezen van boeken.

Ook wij zijn gisteren van start gegaan. Als startactiviteit hangen er verspreid door de school 32 foto's. Op 16 foto's staat een recente afbeelding van een teamlid en op de andere 16 foto's hetzelfde teamlid als kind of baby. De bedoeling is om 2 bij elkaar horende 'paartjes' te vinden. Best wel een uitdaging! Het is jammer dat we geen ouders toe mogen laten, ook voor u zou dit een leuke activiteit zijn geweest. De afsluiting is op 15 oktober met een heus boekenbal. Daarover volgt later meer.

 

 

 

Zwerfboeken

Iedereen moet kunnen lezen! 

Bij Sterrenschool Apeldoorn is een Zwerfboekstation aanwezig. Iedereen uit de omgeving van de school kan hier terecht voor een zwerfboek. Zwerfboeken stimuleren het lezen en (daarmee) de taalvaardigheid. Er worden in Nederland steeds meer  (Kinder-) zwerfboekstations opgericht, in de hoop dat iedereen lekker kan lezen.

Wat zijn zwerfboeken?

Zwerfboeken zijn boeken met zwerfsticker die zwerven van persoon naar persoon. Zwerfboeken worden doorgegeven, achtergelaten op scholen, in wachtkamers, winkels, treinen, (Kinder-)Zwerfboekstations, enzovoorts. Hoe een boek ook zwerft, nooit mag het gelezen of ongelezen in een kast achterblijven. De afgelopen jaren zijn al een miljoen zwerfboeken op een spannende tocht gestuurd. Maar dat kunnen er nog véél meer zijn!

 

Hoe werkt het?

- Uit de Zwerfboekenkast mag iedereen, een boek meenemen om lekker te lezen!

- Voor ieder wat wils. In de boekenkast zullen zowel boeken voor de jonge lezer, als voor de wat oudere lezer staan en ook boeken voor volwassenen. Ook zijn er tijdschriften te vinden.

- Bij een overschot aan boeken worden deze bewaard om later alsnog in de kast te worden gezet.

 

Stuur je boek op een spannende tocht!

Kortom, heb je een leuk boek dat in de Zwerfboekenkast (op school) mag? Lever deze dan in bij je leerkracht van je kind of bij juf Ineke. Het boek wordt gecontroleerd en voorzien van een zwerfboekensticker. Naast de ‘normale’ boeken, zijn bijvoorbeeld prentenboeken, tijdschriften en Engelstalige boeken ook van harte welkom!

 

Bij voorbaat dank!

 

 

Warme Truiendag wordt "Warme Truienweken".

 

In de maand februari is gewoonlijk de warme truiendag gepland. Maar met de de manier waarop wij extra moeten ventileren (ramen open) wordt het de komende tijd kouder in de school en spreken we eerder van Warme Truienweken. Natuurlijk zijn er grenzen aan de minimum binnentemperatuur, maar dat het kouder wordt dan anders in de school is wel een feit. Houd daar rekening mee en geef uw kind een warme trui (vest oid mag natuurlijk ook) mee naar school, want kou lijden is niet nodig.

 

LET OP!!: Woensdag 14 oktober is de school gesloten ivm een studiedag.

---

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sterrenschool Apeldoorn is onderdeel van Leerplein055