nieuwsbrief Sterrenschool Apeldoorn 3 september 2020

Kids College Apeldoorn

Kom kennismaken met Kids College Apeldoorn op zondagmiddag 20 september

Zou jij het leuk vinden om eens te zien wat een dierenverzorger doet? Of een specialist in het ziekenhuis, een activiteitenbegeleider of een elektrotechnicus? Via KCA kom je meer te weten over allerlei beroepen.

Onze gastdocenten nemen de kids mee in hun beroepspraktijk en vertellen wat er leuk of minder leuk is aan hun werk. Op zondagmiddag 20 september mogen kinderen (9-12 jaar) komen kennismaken met KCA: van 14.00 tot 16.00 uur zijn er diverse korte gastlessen waarin o.a. een groenbeheerder, een nagelstylist, een ambulancemedewerker en een illustrator kinderen van alles laten doen en ervaren.

Locatie: De Woonmensen, Deventerstraat 54. En als je het leuk lijkt: schrijf je in om mee te doen met ons gehele programma dat vanaf 4 oktober weer van start gaat – deelname is gratis! Meer informatie vind je op http://www.kidscollegeapeldoorn.nl/

 

 

 

Ipad betalingen.

Deze week zijn voor de nieuwe leerlingen en de leerlingen van groep 4 de thuisgebruik-overeenkomsten mee naar huis gegaan. Indien u de iPad die de leerling op school gebruikt ook thuis wil gebruiken, dan de overeenkomst getekend inleveren. Uiteraard is dit niet verplicht. Voor de andere groepen geldt dat ook daar gebruik gemaakt kan worden van de thuisregeling. Neem daarvoor contact op met de directie.

 

 

iPad gebruik Thuis

Voor de iPads die de kinderen mee naar huis nemen; gelden o.a de volgende afspraken.

• De iPad wordt in een tas vervoerd. De meeste (scherm)schade ontstaat doordat de kinderen de iPad los in de hand mee naar school nemen. Elke schade die dan ontstaat is sowieso voor eigen rekening. Een scherm vervangen kost ongeveer € 110,00. 

 

• Schade mag alleen door de school worden behandeld. Die handige buurman van verderop in de straat mag er niet aan komen. Elke garantie die we hebben op het apparaat, is dan meteen vervallen en alle daar uit voortkomende kosten zijn voor uw rekening.

• Het is een apparaat van school en primair wordt deze gebruikt voor het onderwijs. Het schoolaccount mag (en kan) niet verwijderd of gewijzigd worden.

• De instellingen die door de school zijn aangebracht worden niet gewijzigd

• Door school ingestelde inlogcodes en wachtwoorden e.d. worden niet gewijzigd.

We krijgen regelmatig kinderen met een iPad waar problemen mee zijn. Soms zijn ze simpel op te lossen, maar soms ook niet. Vaak blijkt er dan gesleuteld te zijn aan instellingen, accounts en wachtwoorden. Regelmatig komt dan voor dat het gewijzigde wachtwoord door ouders en/of kind is vergeten. Dan kunnen wij er in principe niks meer mee. Ook de helpdesk van Apple biedt dan geen uitkomst. In het ergste geval is de iPad  onbruikbaar. De kosten van een vervangend exemplaar ( € 440,00) komen in dat geval geheel voor de rekening van de ouders.

• Mocht u iets willen toevoegen op de iPad of andere vragen hebben, stel deze dan aan juf Ineke.

 

Richtlijnen RIVM onverminderd van kracht  


Zoals voor de hele samenleving, blijven de algemene richtlijnen van het RIVM ook voor onze school van toepassing. Dat betekent:  

• Volwassenen houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.  

• Iedereen wast vaak de handen. 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

• Gebruik papieren handdoeken en zakdoekjes

• Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen.  

• Traktaties niet toegestaan

• Heeft iemand in het gezin/huishouden corona? Ook dan blijven huisgenoten thuis. 

• Ouders komen zo min mogelijk op het schoolplein of in de school: Het is wel mogelijk om telefonisch een afspraak te maken als u dringend de leerkracht wil spreken. 

• Een uitzondering op deze regel geldt voor de VSO en BSO. De ouders die de kinderen komen brengen en halen, mogen wel op het plein komen, maar zonder toestemming niet in het gebouw. Gebruik de voordeurbel om de aanwezigen kenbaar te maken dat u er bent.

• Wij stellen gezondheidsvragen aan gasten/bezoekers. Zonodig wordt een afspraak afgezegd/verzet. 

• Het organiseren van binnen- en buitenactiviteiten kan volgens RIVM-richtlijnen, hieronder vallen ook buitenschoolse activiteiten. Wij houden daar bij het organiseren van de aanstaande schoolreizen en schoolkampen uitdrukkelijk rekening mee.

Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met de directie.

 

 

Traktaties nog niet toegestaan

Hoe spijtig ook, traktaties zijn onder de Coronaregels nog steeds niet toegestaan. Deze week was er nog wat onduidelijkheid over bij de ouders. Dus geen traktatie meenemen. Wordt er toch een traktatie meegenomen, dan gaat deze na schooltijd weer mee naar huis.

 

---

Ventileren 


Er wordt veel geschreven over ventilatie van schoolgebouwen, wij volgen ook hier de adviezen van het RIVM. Ventileren in de klaslokalen is belangrijk en zeker geen nieuw onderwerp. Wij waren sowieso al voorstander van de ramen open en frisse lucht de klas in.

Adviezen over ventileren

Het belang van ventileren is niet nieuw. We volgen het advies om zoveel mogelijk te ventileren binnen de mogelijkheden die het gebouw biedt, zoals;

• de mechanische afzuiginstallatie draait op volle toeren.

• we zetten alle ramen en deuren open op momenten dat dit mogelijk is (voor aanvang school, pauzes, na schooltijd); zo gaat Ina voor aanvang van haar dienst ( 07.00 u) door de school om ramen en deuren open te zetten.

• we zorgen dat de aanwezige roosters in de ramen open staan.

 

 

Ventilatiesystemen in de scholen

Momenteel heeft in vele nieuwsbericht rond Covid-19 de ventilatie op scholen de nodige aandacht. Een belangrijk aandachtspunt is de ongewenste recirculatie van lucht. De afgelopen weken heeft een extern installatiebedrijf dit voor Leerplein055 geïnventariseerd. Op geen van onze basisscholen, dus ook niet op Sterrenschool Apeldoorn,  is sprake van recirculatie van lucht. Dit betekent dat er bij ons geen afgezogen lucht weer de school wordt ingeblazen. Daarnaast voldoen al onze schoolgebouwen aan het geldende bouwbesluit. Onderhoud tijdens de zomervakantie Uiteraard zijn de jaarlijkse onderhoudsbeurten van belang. Het is goed om te weten dat in de zomervakantie op alle scholen het jaarlijkse onderhoud aan het ventilatiesysteem is uitgevoerd en op de scholen alle filters in het ventilatiesysteem zijn vervangen (ook dit gebeurt jaarlijks).

 

Meer informatie

Voor meer informatie kun je de ‘Corona-pagina' van Leerplein055 raadplegen.

https://www.leerplein055.nl/over-leerplein055/coronavirus/

of bij de rijksoverheid

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs

 

 

Vakantieaanvragen

Momenteel zijn er al een flink aantal aanvragen binnen. Denkt u aan de uiterst invuldatum van 11 september. Na deze datum gaan we ervan uit dat u kiest voor de standaardvakanties.

 

 

Eerste studiedag op 8 september

Houdt u er rekening mee dat we dinsdag 8 september zijn gesloten ivm een studiedag.

Deze studiedag is zo vroeg in het jaar omdat we met een nieuwe taalmethode (Staal) gaan werken. We hebben aan het eind van vorig schooljaar uiteraard al rondgesnuffeld en een informatieronde gehad, maar nu gaan we er echt mee aan het werk. Op 8 september wordt ons door een deskundige de fijne kneepjes van het werken met deze taal- en spellingmethode bijgebracht.

 

 

Corona, griep en lerarentekort

Dat Corona een grote impact heeft op de samenleving is een feit. Voor ons vakgebied in het bijzonder was het en wordt het een hele uitdaging.

Het lerarentekort is een gegeven waar we vorig schooljaar en het schooljaar daarvoor al enige keren mee te maken hebben gehad. Juf ziek, geen vervanging; de klassen worden verdeeld of kinderen naar huis gestuurd. In beide gevallen geen ideale situatie.

Met Corona nog volop onder ons en de winter met verkoudheidsklachten en gewone griep in het vooruitzicht, zien we de toekomst toch wel somber in. Er is nu al nauwelijks vervanging te krijgen. Daar waar we vorig jaar met een snotneus en een hoestje nog gewoon aan het werk gingen, is dat nu niet toegestaan en moeten we eerst worden getest. Een uitslag duurt al snel 48 u. In deze 48 u. mag een leerkracht niet aan het werk. Wat doen we dan met de kinderen? Verdelen? Naar huis sturen? Thuisonderwijs, al dan niet digitaal?

Deze vragen zijn niet eenvoudig te beantwoorden en nemen we dan ook mee op onze studiedag van komende dinsdag. Daar zal niet 1-2-3 een oplossing uit voort komen, maar wel een visie over hoe om te gaan met één of meerdere afwezigen.

Deze week werden we meteen al geconfronteerd met het tekort aan vervangend personeel. Door familieomstandigheden zijn deze week 2 personeelsleden afwezig en er was geen vervanging beschikbaar. Gelukkig hebben we dit nog intern op kunnen vangen zodat de kinderen deze eerste week normaal konden starten. Met dank aan de collega's die extra uren hebben gedraaid.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sterrenschool Apeldoorn is onderdeel van Leerplein055