nieuwsbrief Sterrenschool Apeldoorn 28 januari 2020

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige

Enige tijd geleden zijn we gestart met inloopspreekuren. Afwisselend zit bijv. de schoolmaatschappelijk werker of jeugdverpleegkundige op school. U kunt hier dan met uw vragen terecht. Erg makkelijk zo op school.

Helaas wordt er nog te weinig gebruik van gemaakt. We nodigen u van harte uit om een keer vrijblijvend binnen te lopen en kennis te maken. Er zijn geen kosten aan verbonden.

De jeugdverpleegkundige is donderdagmorgen 6 februari tussen 08.30 en 09.30 op school aanwezig. U kunt hier vragen stellen over bijvoorbeeld:

• Het slapen

• Advies bij eetproblemen

• Gezondheid

• Tips bij het opvoeden

• Game verslaving  

U bent van harte welkom

 

---

Nog geen nieuws

Net als u wachten we in spanning af wat het besluit van de minister zal zijn mbt de voortgang van de flexibele vakantietijden. We weten nog niets en kunnen dus ook nog geen vragen beantwoorden of een voorschot nemen op de vakantieplanning voor het komende schooljaar.

 

---
Mindfulness

Mindfulness

Groep 7b/8 doet sinds een aantal weken regelmatig een mindfulness oefening. We trainen hier de aandacht mee,maken het hoofd leeg en worden er, meestal, ontspannen van. Onlangs hebben we een glitterfles gemaakt. De glitters staan symbool voor alle gedachtes in ons hoofd. Als we even geschud hebben en we kijken er rustig naar zakken al deze glitters naar de bodem.

Een mooie metafoor en vooral heel rustgevend!

 

---

Staking en Onderwijsmanifestatie op marktplein in Apeldoorn 

Zoals u weet is onze school gesloten op donderdag 30 en vrijdag 31 oktober gesloten ivm de landelijke staking van het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Op dit moment hebben ruim 3350 scholen in Nederland aangekondigd dicht te zijn op 30 en 31 januari. In Apeldoorn sluiten de meeste basisscholen ook de deuren. Ook alle Leerplein055-scholen zijn dicht.  

Op vrijdag 31 januari organiseren de drie grote schoolbesturen van Apeldoorn van 13.00 tot 14.00 uur een manifestatie op het marktplein. Leerkrachten en ondersteunend personeel vragen gezamenlijk aandacht voor de toekomst van het onderwijs. Dat doen we door vanaf Vue Apeldoorn (Bioscoop aan de Nieuwstraat) gezamenlijk naar het marktplein te lopen. Op het marktplein ontmoeten we elkaar voor een korte manifestatie.

Uiteraard bent u hier ook van harte welkom.

Het platform Ouders van Nu is onlangs overigens een campagne gestart met de titel ‘Goed onderwijs: ik teken ervoor’.  U vindt de petitie via oudersvannu.nl/onderwijspetitie. Natuurlijk waarderen wij het als u ons op deze manier wilt steunen. Samen maken wij ons sterk voor goed onderwijs! ​

---

Cito toetsen

Deze weken nemen we de kinderen de Midden toetsen van het Cito af. Hierbij een korte uitleg van de normering.

Normering van de Citotoetsen

De Citotoetsen van begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde zijn in een nieuw jasje gestoken en kennen een hogere normering. Dit heeft te maken met het feit dat leerlingen in de loop der jaren hoger zijn gaan scoren. De oude normering geeft daardoor een te rooskleurig beeld. Dat lijkt voor nu leuk, maar geeft een vertekend beeld.

Deze update van de normering sluit beter aan bij het schooladvies in de bovenbouw. De groepen 3 t/m 6 zijn al bekend met de vernieuwde toetsen.

Vanaf groep 7 maken de leerlingen de nieuwe toetsen. In deze groepen kan er een verschil ontstaan tussen de score van vorig jaar en de score van dit jaar. Dit is o.a. een gevolg van de strengere normering en zal alleen bij dit meetmoment een factor kunnen zijn.

De resultaten van Cito

De toetsuitslagen bestaan uit twee delen: een score op de toets (vaardigheidsscore) en de waardering van de score door middel van een I t/m V of A t/m B.  Vanaf dit schooljaar gebruiken we de cijfers, deze geven aan hoe goed uw kind de toets heeft gemaakt vergeleken met leeftijdsgenoten. Door deze vergelijking krijgen de resultaten betekenis.

Tijdens de toetsweken zullen de leerkrachtondersteuners ook ingezet worden om toetsen af te nemen.  Hierdoor zal de organisatie binnen de groep soms iets afwijken van het normale programma.

Het is voor ons prettig als afspraken bij de tandarts, orthodontist e.d. niet in deze periode gemaakt worden. De analyses van de CITO resultaten zijn voor de leerkrachten uitgangspunt voor het opstellen van nieuwe doelen in het onderwijsaanbod. We hopen op mooie resultaten en dat de kinderen  kunnen laten zien wat ze al beheersen.

Via onderstaande link kunt u meer informatie vinden.

https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/voor-ouders

 

Sterrenschool Apeldoorn is onderdeel van Leerplein055