nieuwsbrief Sterrenschool Apeldoorn 19 juni 2019

Agendabericht

We vestigen hierbij de aandacht op 2 agendapunten:

27 juni 14.15 u: Inloopspreekuur maatschappelijk werk.

Bij de jeugdverpleegkundige kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld:

* Het slapen

* Advies bij eetproblemen

* Gezondheid

* Tips bij het opvoeden

* Game verslaving

Bij de schoolmaatschappelijk werker kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld:

* Opvoedondersteuning

* Vrije tijdsbesteding

* Hulpverlening

 

School gesloten op 28 juni en 1 juli!

Opbrengst Alpe d'Huez

Een fanatische opbrengst van de sponsorloop voor het KWF en juf Elmie. Er is een totaalbedrag opgehaald van € 2000,00!!! Alle kinderen die hebben meegelopen en bijgedragen worden enorm bedankt!! Ouderraad onze dank voor de organisatie.

 

Meester- en Juffendag

Beste ouders, verzorgers, Donderdag 27 juni vieren wij op school meester en juffendag. Op deze dag vieren we alle verjaardagen van de leerkrachten en zal er dus niet gewerkt worden. De leerkrachten zullen leuke activiteiten in de klas doen. Daarnaast mogen de kinderen ook gezelschapsspelletjes meenemen. En natuurlijk mogen ze verkleed op school komen. De kinderen nemen het normale eten en drinken mee. De leerkrachten zorgen uiteraard voor een lekkere gezonde traktatie als extraatje. De kinderen uit de half 4 groep, mogen om kwart over 2 opgehaald worden. Wanneer kinderen alleen naar huis gaan, per email aan de desbetreffende leerkracht doorgeven of ze om kwart over 2 weg mogen. Met vriendelijke groet; Meester en Juffen

 

Goed nieuws mbt de flexibele schooltijden.

Beste ouders/verzorgers, 

Wij hebben positief nieuws! Gisteren, dinsdag 18 juni, heeft De Tweede Kamer ingestemd met een motie voor een wettelijke basis voor flexibele onderwijstijden en voor continuïteit bij scholen die deelnemen aan het experiment. 

Uiteraard moeten we afwachten hoe het aannemen van deze motie wordt vertaald in een wetswijziging, in welk tempo dit gebeurt en onder welke voorwaarden scholen de flexibele onderwijstijden mogen voortzetten. Wij zijn in afwachting van een brief hierover van Minister Slob. Zodra wij hierover meer weten, hoort u van ons.  

 

Een terugblik op de afgelopen periode: 

Er is door schoolbesturen, de landelijke vereniging voor Sterrenscholen en door de branchevereniging van het Primair Onderwijs (de PO-raad) aandacht gevraagd voor de ontstane situatie door het stopzetten van het experiment Flexibele Onderwijstijden. Zeker ook de vele brieven van ouders hebben hieraan bijgedragen. Ons schoolbestuur, Leerplein055, heeft steeds benadrukt dat de sterrenscholen in Apeldoorn in grote mate recht doen aan de uitgangspunten van goed leren en goed werkgeverschap mét oog voor passend onderwijs. Door de verschillende Tweede Kamerfracties zijn vervolgens schriftelijk vragen gesteld aan Minister Slob. 

Na beantwoording van de vragen is op 13 juni een motie ingediend door de Kamerleden Heerema (VVD), Rog (CDA) en Van Meenen (D66). In de motie is Minister Slob opgeroepen om het wettelijk mogelijk te maken voor scholen om, onder nader vast te leggen voorwaarden, zoals bijvoorbeeld instemming van de medezeggenschapsraad, en rekening houdend met de onderwijskwaliteit en onderwijsfilosofie, af te kunnen wijken van de centraal vastgestelde vakanties. 

Ook de afgelopen dagen hebben alle partijen zich opnieuw ingezet om steun voor de motie te krijgen.  

Nogmaals, wij kunnen u nu nog niet zeggen wat dit praktisch betekent voor u en onze school. Wij informeren u zodra wij hier meer over weten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Hans van der Most

manager onderwijs

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sterrenschool Apeldoorn is onderdeel van Leerplein055