nieuwsbrief Sterrenschool Apeldoorn 16 mei 2019

Herinnering;

De school is de volgende dagen gesloten:

30 en 31 mei: Hemelvaartsdag

10 juni: Tweede Pinksterdag

                                    28 juni: Studiedag

                                    1 juli: Studiedag

Gevonden voorwerpen

De kist met gevonden voorwerpen is vol. U hebt tot volgende week vrijdag 24 mei de tijd om te kijken of er nog iets bijzit dat van uw kind is. Daarna wordt het weggegooid of naar de kringloop gebracht.

 

Juf Elmie geeft niet op; Alpe d'HuZes

Alpe d’HuZes is het jaarlijks fiets- en loopevenement voor KWF Kankerbestrijding dat op de beroemde Franse berg Alpe d’Huez plaatsvindt. Onder het motto ‘Opgeven is geen optie’ fietsen, lopen of wandelen duizenden deelnemers de Alpe d'Huez tot 6 keer aan toe op. Ze doen alleen of met een team mee.

Naast de sportieve uitdaging, hebben ze ook de uitdaging aan om zo veel mogelijk sponsorgeld bijeen te brengen en daarmee een bijdrage te leveren aan onderzoek naar kanker. Juf Elmie gaat daar 6 juni aan meedoen.

In dat kader organiseren wij op 6 juni een sponsorloop, zo lopen we allemaal een beetje mee. Het geld dat we daarmee ophalen is een ondersteuning voor juf Elmie en daarmee voor het KWF!  

---

CITO-nieuws

De uitslag van de eindtoets van niveau 8 heeft ons zeer verheugd. Alle kinderen hebben de toets goed gemaakt. Het landelijk gemiddelde van de toets is 535.7, ons gemiddelde is 537.2. Allemaal van harte gefeliciteerd.

Deze mooie score is ook een signaal naar onze minister. Onderwijskwaliteit heeft te maken met mensen en goed onderwijs, niet met flexibele vakanties.  

De Toetsen van niveau 3 t/ m 7 vinden plaats van 27 mei t/m 21 juni. De week van 17 t/m 21 juni is een uitloop/inhaalweek

Stand van zaken flexibele schooltijden

De afgelopen weken, hebben we u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en acties rond de afschaffing van de flexibele schooltijden.

Er is officieel nog geen bericht teruggekomen. We moeten ons echter wel voorbereiden op het slechtste scenario. Hier zetten we de gevolgen voor komend schooljaar nog een keer op een rijtje.

 

Het 4-dagen rooster stopt met ingang van schooljaar 2019-2020

Sterrenschool Apeldoorn is de enige school binnen het experiment met twee verschillende roosters. Het 4-dagen rooster is gedurende het hele experiment een discussiepunt geweest tussen ons en het ministerie. Nu het experiment wordt beëindigd, gaan we met ingang van volgend schooljaar terug naar één rooster en dat is het 5-dagenrooster zoals we dat nu kennen. Het is ons wel duidelijk geworden dat over het 4-dagenrooster niet te onderhandelen valt. Het 4-dagenrooster vervalt dus definitief.

 

Schooltijden 5-dagen rooster en continurooster veranderen niet

De schooltijden van het 5-daagserooster blijven gelijk, ook na het stoppen van het experiment. Alle leerlingen hebben dan het 5-gelijke-dagen-rooster en gaan van 08.30 uur tot 14.15 uur naar school. Wij blijven het continurooster hanteren. Ook blijft de VSO vanaf 07.00 u beschikbaar.

 

Wat zijn de gevolgen voor de zomervakantie van 2020?

De vastgestelde zomervakantie voor regio Midden in 2020 is vastgesteld van 18 juli tot en met 30 augustus. De laatste 4 weken van de zomervakantie van 2020 (vanaf 1 augustus) vallen buiten het einde van het experiment. De school is dus gesloten van 1 augustus tot en met 30 augustus 2020.

 

In welke vakanties is Sterrenschool Apeldoorn komend schooljaar nog open?

We zijn de herfstvakantie, voorjaarsvakantie en meivakantie open. Daarnaast dus alleen de eerste 2 weken van de zomervakantie, dat is van 20 t/m 31 juli 2020.

 

Compensatiedagen (snipperdagen)

Volgend schooljaar heeft u ook nog de beschikking over 5 compensatiedagen (snipperdagen). Of we na 1 augustus 2020 nog gebruik kunnen maken van compensatiedagen is nog niet bekend. Wij informeren u hierover uiteraard zodra hier duidelijkheid over is.

In het overgangsjaar (schooljaar 2019-2020) mogen de compensatiedagen geclusterd worden en aansluitend of direct voorafgaand aan een vakantie worden opgenomen.

 

Nieuws uit 1-2

Wat is het weer heerlijk om samen buiten te spelen! Een paar kinderen hadden een mooi lang touw in de schuur gevonden. Samen ontdekten ze allerlei leuke dingen die je met zo'n touw kunt doen. 

 

Het duurde niet lang of er ontstond een heuse kabelbaan. Wat een lol hadden ze samen!

 

---

Picknick

Maandag hebben we heerlijk gepicknickt in het parkje vlakbij school. Wat een gezelligheid! Toen het fruit en drinken op was, hebben we fijn samen op het grote veld gespeeld.

 

Inloopspreekuur

Enige tijd geleden zijn we gestart met inloopspreekuren. Afwisselend zit bijv. de schoolmaatschappelijk werker of jeugdverpleegkundige op school. U kunt hier dan met uw vragen terecht. Erg makkelijk zo op school. Helaas wordt er nog te weinig gebruik van gemaakt. 

We nodigen u van harte uit om een keer vrijblijvend binnen te lopen en kennis te maken. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Bij de jeugdverpleegkundige kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld:

* Het slapen

* Advies bij eetproblemen

* Gezondheid

* Tips bij het opvoeden

* Game verslaving

Bij de schoolmaatschappelijk werker kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld:

* Opvoedondersteuning

* Vrije tijdsbesteding

* Hulpverlening

De laatste 2 spreekuren van dit schooljaar zijn gepland op de volgende data en vinden plaats in de teamkamer van school.

Dinsdag 28 mei 8.30 – 9.15 uur Jeugdverpleegkundige Ruth Smalbrugge

Donderdag 27 juni 14.00 – 14.45 uur Schoolmaatschappelijk werker Titianne Geerlinks en

Jeugdverpleegkundige Ruth Smalbrugge

 

---

Entreetoets niveau 7

Afgelopen week hebben de leerlingen uit groep 7 de entreetoetsen gemaakt. Vooraf waren ze best wel zenuwachtig, maar gelukkig was dit gevoel al gauw verdwenen. De toetsen gingen namelijk super goed!  En het was stiekem toch ook wel heel leuk om steeds tussen de toetsen door een bewegingsactiviteit te doen. Vooral 'just dance' viel in de smaak. Nu afwachten wat de uitslag zal zijn! Ze zijn nu al nieuwsgierig naar de voorlopige adviezen.

 

TEENZ

Wat was het een feest afgelopen woensdag. De groep TeenZ presenteerde hun nieuwe nummer en wij ( groep 3 en 4) waren uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Daarna mochten we heerlijk spelen in het park! Dank aan de ouders die als begeleiding mee zijn gegaan. Het was een Topmiddag.  

---

Samen met Leon( van TeenZ) en Janneke zijn we nu hard aan het  oefenen om zelf ook een voorstelling te geven. We zijn druk aan het oefenen  met dansen en zingen. Dat wordt heel erg leuk. Op woensdag 29 mei gaan we dat laten zien aan de ouders van de groepen 3 en 4 en aan de andere groepen. De uitnodiging volgt nog.

 

Schoolvoetbal groep 5/6

Woensdag 15 mei hebben er 2 teams meegedaan met het schoolvoetbaltoernooi. Het was prachtig weer en de kinderen werden aangemoedigd door ouders, juf Lisanne en juf Marion. Het was voor beide teams een enorme strijd. Er werd "geknokt" om elke meter. Heel mooi om te zien als toeschouwer. Helaas hebben we geen prijs in de wacht kunnen slepen. Bedankt papa Finn en papa Djayden voor het coachen en Dennis bedankt voor het verzorgen van de training.

.

Tafeldiploma

Deze week hebben de kinderen van niveau 5 hun tafeldiploma gehaald. Heel erg knap. Gefeliciteerd allemaal! Is het hier nu mee gedaan? Het antwoord daarop luidt NEE! Tafels oefenen moet worden bijgehouden, dan doen we veel op school, maar thuishulp is hierin onontbeerlijk.

 

Zonder veelvuldig oefenen zakken de tafels weer weg. Tafels zijn hard nodig bij veel rekenkundige bewerkingen. 

 

Verschil tussen tafels kennen en kunnen.

Voor we verdergaan, is het goed om als ouder te weten dat er een verschil is tussen het kennen en kunnen van de tafels. Er is sprake van 2 verschillende manieren waarop de tafels geoefend worden:

• Het op kunnen dreunen van de tafelrijtjes

• Het kunnen uitrekenen van de tafelsommen

Voor het uitrekenen is namelijk veel meer kennis en achtergrond nodig dan het klakkeloos op kunnen noemen. En toch hebben ze allebei met elkaar te maken.

 

Het op kunnen dreunen van de tafelrijtjes

In principe zou je het op kunnen noemen van de rijtjes tafelsommen kunnen zien als het leren voor een toets van aardrijkskunde of geschiedenis. We noemen België en we weten dat Antwerpen er als hoofdstad bij hoort, net zoals we leren dat Londen de hoofdstad van Engeland en Parijs de hoofdstad van Frankrijk.

Net zoals die feiten is het ook een feit dat 3 x 3 = 9 en 8 x 3 = 24. Kortom: kinderen kénnen de tafels.

 

Het kunnen uitrekenen van de tafelsommen

Het verschil in beiden wordt het meest duidelijk als de tafels kriskras door elkaar worden bevraagd. Kan een kind, zonder dat 1x, 2x en 3x zijn voorafgegaan, berekenen wat 4 x 9 =?

In dat geval kan een kind de tafelsommen ook uitrekenen. Het “ziet” dan de verbanden tussen de getallen. Wie weet heeft  het kind in zijn hoofd de tafel 5 x 9 gememoriseerd zitten en weet het dus dat het 1 x 9 minder moet zijn.

Wanneer een kind op die manier kan rekenen is het tafels oefenen heel goed gelukt

 

Tips
Kinderen die de tafels opzeggen en daarbij nog tellen, hebben veel baat bij het maken van optelsommetjes: 4 x 3 = 3 + 3 + 3+ 3. Het vlot kunnen optellen van sommen ondersteunt het aanleren van de tafels.

 * In plaats van een tafel opdreunen, kun je het ook inzichtelijk maken met speelgoed of andere voorwerpen. Laat je kind bij een som als 6 x 4 groepjes leggen van bijvoorbeeld vier kralen.

* Bemoedig je kind als hij een tafel voor je wil opzeggen en accepteer het wanneer het even niet lukt. Het is beter om je kind de tafels vaak en kort te laten oefenen dan weinig en lang.

* Hang op het toilet een tafeltjesposter. Oefen iedere dag een paar sommen waarmee je kind op school bezig is. Dit helpt je kind de tafels te automatiseren. Laat je kind de tafels doorstrepen die hij al kent.

 

Er zijn verschillende sites waarmee je kind de tafels kan oefenen en een tafeldiploma kan halen zoals:
www.tafeldiploma.nlwww.tafels-oefenen.nl en www.onlineklas.nl.

 

Het belang van de kennis van tafels.

Als je je kind wil helpen om ook na het behalen van de tafels, de tafels goed toe te kunnen passen, is het goed om te weten hoe ze dan terugkomen. Hieronder bespreken we enkele veelvoorkomende type som waarbij de tafels de basis vormen.

Let wel; Dit zijn slechts voorbeelden, er zijn tal van variaties mogelijk op dit type sommen.

 

Kolomsgewijs delen

Bij het kolomsgewijs delen moeten kinderen grote happen nemen uit een deelsom. Wanneer de som is 144 : 9 = maken ze gebruik van hun tafelkennis om te bekijken hoeveel keer 9 ze uit 144 kunnen halen. Daarbij wordt vaak een hulplijstje gemaakt, waarbij de tafels van pas komen.

 Zo kan een kind makkelijk terugzien dat 10 x 9 = 90 en 5 x 9 = 45 samen al 135 zijn.

Ofwel halen ze 135 van 144 af en blijft er 9 over, ofwel zien ze direct dat 16 x 9 dan 144 is.

 

(Kolomsgewijs) vermenigvuldigen van grote getallen

Bij grotere getallen komen de tafels ook zeker terug. Stel dat de som 45 x 26 opgelost moet worden. Kinderen leren de som dan splitsen als:

40 x 20 =

40 x 6 =

5 x 20 =

5 x 6 =

Oftewel er blijven 4 tafelsommen over. De antwoorden bij elkaar vormen het antwoord op de som 45 x 26.

 

Rekenen met breuken

Zeker bij breuken komen de tafels terug. In verschillende varianten. Zo begint het bij het gelijknamig maken van breuken. Want 1/5 + 3/8 is alleen goed op te lossen als je weet hoe je vijfden en achtsten gelijk kunt maken.

Iemand die de tafels beheerst zal beseffen dat 40 het getal is dat beiden gemeen hebben en dus toewerken naar 8/40 + 15/40 =

Maar ook wanneer de som is 2/5 van € 120 komen de tafels terug. Eerst moet dan 1/5 van € 120 worden berekend door een deeltafel 120 : 5 = 24. Daarna wordt 24 x 2 gedaan = € 48.

 

Rekenen met procenten

Het woord “pro cent” zegt het eigenlijk al: een gedeelte “van 100”. En daarbij komen de tafels steeds weer terug: 20% van 300 leerlingen heeft een huisdier. Hoeveel leerlingen zijn dat?

Er is een deeltafel nodig: 300 : 100 = 3 om aan 1% te komen.

Vervolgens moet 3 x 20% gedaan worden om tot 60 leerlingen te komen.

 

Verhoudingen

De verhoudingstabel kan doorgaans ook het beste worden opgelost als kinderen een goede beheersing van de tafels hebben.

In een fabriek werken 3 mensen. Zij maken per uur 8 fietsen. De directeur neemt 6 nieuwe mensen aan. Hoeveel fietsen kunnen er nu per uur worden gemaakt?

Oftewel: hoe verhouden die 3 mensen met hun 8 fietsen zich tot 9 mensen in totaal?

In de verhoudingstabel wordt het op een rijtje gezet

 

Er moet eerst gekeken worden hoe 3 zich verhoudt tot 9 (x3) en dan in diezelfde verhouding met 8 worden gewerkt: 8 x 3 = 24. Dus 9 mensen maken 24 fietsen per uur.

 

Maten en gewichten

Van maten en gewichten zal het je niet verbazen dat het één en al tafels zijn wat de klok slaat. De oppervlakte bereken je door lengte x breedte te doen en bij inhoudt komt daar nog eens x hoogte bij.

Bij een tuin van 8 meter bij 7 meter levert dat de overzichtelijke tafel 8 x 7 op. Bij een aquarium van 2 meter hoog, 3 meter breed en 2 meter diep levert het 2 tafelsommen op: 2 x 3 en 6 x 2, maar op een gegeven moment worden de tuinen 16 meter bij 25 en de aquaria zwembaden van 24 meter lang, 16 meter breed en 4 meter diep…

 

Overig

Natuurlijk zijn er nog veel meer sommen waarbij de breuken een rol spelen of waarbij breukenkennis kan leiden tot het snel oplossen van de som. Maar wanneer jouw kind de tafelkennis beheerst om te rekenen met breuken, procenten, kommagetallen, verhoudingen, maten en gewichten en kolomsgewijs kan delen, is die kennis vast en zeker op orde.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sterrenschool Apeldoorn is onderdeel van Leerplein055