nieuwsbrief Sterrenschool Apeldoorn 20 maart 2019

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sterrenschool Apeldoorn is onderdeel van Leerplein055

Bericht mbt juf Ineke,

Beste ouders, verzorgers,

Zojuist hebben we vernomen dat het met de echtgenoot van juf Ineke erg slecht gaat,. Zo slecht dat het nog een kwestie is van dagen, zo niet uren.  We laten u nu alvast weten dat we de school voor een dag of een dagdeel sluiten wanneer het moment van afscheid nemen gekomen is.  Zodra we meer weten, stellen we u op de hoogte. We wensen juf Ineke en haar gezin heel veel sterkte de komende tijd.

Namens het team,

Hans van der Most

manager onderwijs

 

---
---

Experiment flexibele schooltijden

Afgelopen maandag 18 maart zijn alle directeuren van de scholen die op de één of andere manier werken met flexibele schooltijden, uitgenodigd op het ministerie van Onderwijs om uitsluitsel te krijgen over de voortgang. Althans, dat dachten wij. We hebben wel bij elkaar gezeten, maar nog geen uitsluitsel gekregen. Op deze bijeenkomst is het rapport dat geschreven is ter tafel gekomen en besproken. Onze kanttekeningen, aanvullingen en bijstellingen zijn genoteerd en worden samen met het rapport deze week voorgelegd aan de minister. Wij zijn uitgenodigd om maandag 25 maart weer met elkaar in gesprek te gaan. Ik durf u nu niet te beloven dat we dan al wel een definitief antwoord hebben. We houden u op de hoogte.

 

UITNODIGING voor de OPEN MIDDAG van KIDS COLLEGE APELDOORN: 7 april 2019

Voor wie nu in groep 6 zit, en volgend schooljaar wellicht mee zou willen doen met het programma van de weekendschool Kids College Apeldoorn: kom samen met je ouders kijken op onze Open Middag! Je wordt dan opgevangen door huidige leerlingen die samen met jullie langs allerlei opdrachtjes gaan die we ook op zondagmiddagen hebben gedaan. Jullie krijgen dan zo een indruk wie we zijn en wat we doen. Dus als jij ook wil ontdekken waar je talenten liggen en kennis wil maken met beroepen waar je zelf misschien niet meteen aan denkt:

Kom naar de Open Middag!

Wanneer: zondag 7 april, van 14.00 tot 15.30 uur

Voor wie: leerlingen van groep 6 (samen met hun ouders)

Waar: Kantoor De Woonmensen, Deventerstraat 54

Info: Patricia Wentzel, projectcoordinator@kidscollegeapeldoorn.nl  

 

Inloopspreekuren

 Beste ouders,

We zijn gestart met het organiseren van inloopspreekuren op school. Deze spreekuren worden verzorgd door onze jeugdverpleegkundige Ruth Smalbroek en/of onze schoolmaatschappelijk werker Titianne Geerlinks.

U kunt gewoon binnenlopen en hoeft geen afspraak te maken. Er zijn hier geen kosten aan verbonden. Deze spreekuren zijn bedoeld voor ouders en leerkrachten. Maar ook kinderen kunnen er met vragen terecht.

Bij de jeugdverpleegkundige kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld:

* Het slapen

* Advies bij eetproblemen

* Gezondheid

* Tips bij het opvoeden

* Game verslaving

 

Bij de schoolmaatschappelijk werker kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld:

* Opvoedondersteuning

* Vrije tijdsbesteding

* Hulpverlening

 

De spreekuren zijn gepland op de volgende data en vinden plaats in de teamkamer van school.

Donderdag 21 maart 8.30 – 9.15 uur Schoolmaatschappelijk werker Titianne Geerlinks

Woensdag 24 april 8.30 – 9.15 uur Schoolmaatschappelijk werker Titianne Geerlinks

Dinsdag 28 mei 8.30 – 9.15 uur Jeugdverpleegkundige Ruth Smalbrugge

Donderdag 27 juni 14.00 – 14.45 uur Schoolmaatschappelijk werker Titianne Geerlinks en

Jeugdverpleegkundige Ruth Smalbrugge

 

 

---

Bibliotheekbezoek niveau 3

Op dinsdag 26 maart bezoekt groep 3 de centrale bibliotheek in Apeldoorn. Wij worden daar voorgelezen en kunnen allerlei boeken gaan bekijken en ook lezen.

Er zijn al een paar ouders die zich aangemeld hebben om ons naar de bieb te brengen en halen. We komen er nog een paar tekort. Graag aanmelden bij de leerkracht.

Alvast veel dank. Annemieke

 

Tennis!

Afgelopen donderdagmiddag hebben de groepen 3 en 4 tennisles gehad van mensen van Sport Kerschoten. We hebben geleerd hoe je een racket vast moet houden en hoe je een bal op een racket kan laten liggen zonder de bal eraf te laten vallen. 

Er werd hard geoefend en fanatiek gespeeld. De kinderen hebben allemaal een folder mee gekregen waar informatie op staat. De kinderen hebben genoten. Dank aan deze organisatie!  

 

Parkeerafspraken; Herhaling bericht!

Enige tijd geleden hebben we dringend verzocht om u te houden aan onderstaande verkeersafspraken. Gelukkig gaat het heel vaak goed en zijn er geen problemen. Maar een paar hardnekkige foutparkeerders, of brengers/halers maakt het ons lastig. Wellicht heeft u het eerdere bericht niet gelezen, hierbij herhalen we de afspraken nogmaals.  

Om de verkeersoverlast rond de school te verminderen verzoeken we een ieder zo veel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen. Indien u toch met de auto komt, dan graag de volgende afspraak in acht nemen.

Aan de Buijs Ballotstraat uitsluitend parkeren schoolzijde. Enerzijds om overlast voor de overburen zo veel mogelijk te beperken, anderzijds zien we dat de doorgang anders erg smal wordt en daardoor ontstaat er een onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie. Vaak steken kinderen zonder goed uit te kijken plotseling de straat over met alle mogelijke gevolgen van dien. 

Als u parkeert aan de schoolzijde hoeven kinderen niet over te steken.

We horen vaak; "Het is zo vol". Dat klopt, maar verderop in de straat is vaak nog plaats zat, een stukje lopen is gezond. Een andere mogelijkheid is om te parkeren  aan de Fahrenheitstraat (naast de school). Daar is naast de nieuwe buitenberging ook een ingang.

Bij regenachtig weer zien we dat er veel meer kinderen met de auto naar school worden gebracht. Juist dan is het belangrijk dat u zich aan deze afspraken houdt.

Dus uitsluitend parkeren aan de schoolzijde van de Buijs Ballotstraat, of parkeren aan de Fahrenheitstraat.

Als u uw kinderen om 14.15 u. of 15.30 u. op komt halen en u heeft uw auto op de juiste wijze geparkeerd dan is het de bedoeling dat ouders buiten het schoolgebouw op het schoolplein op de kinderen wachten.

 

Aanvulling:

Er zijn nieuwe parkeerplekken gemaakt voor de school. Het is NIET de bedoeling dat ouders daar parkeren. Dit ook in verband met de veiligheid.

We zien soms dat ouders daar parkeren en hun kinderen afzetten, of er parkeren om hun kinderen op te halen. Als er dan auto's vertrekken terwijl er nog kinderen lopen, is de kans op ongelukken erg groot.

 

 

U komt morgen, donderdag 21 maart toch ook op het inloopspreekuur (teamkamer 8.30 u-09.15 u)

Dit keer met schoolmaatschappelijk werker Titianne Geerlinks.