nieuwsbrief Sterrenschool Apeldoorn 5 februari 2019

 

 

Al eerder aangekondigd, maar we wijzen u er nogmaals op: Vrijdag 8 februari en maandag 11 februari zijn studiedagen. Er is dan geen onderwijs!

 

 

Nieuws van groep 8

Een spannende tijd voor niveau 8! Voor de reguliere voorjaarsvakantie moeten alle kinderen een middelbare school gekozen hebben. Daarom worden er nu druk open dagen bezocht en scholen vergeleken. Binnen twee weken hebben alle kinderen hun definitieve advies en kunnen de inschrijfformulieren de deur uit. Ook heeft niveau 8 voorgelezen op de Kindertuin. Alle kinderen hebben zelf een boek meegenomen en geoefend met voorlezen. In groepjes lezen ze deze week voor bij de baby's en peuters.

 

---

Inloopspreekuren

    

Binnenkort starten we met het organiseren van inloopspreekuren op school. Deze spreekuren worden verzorgd door onze jeugdverpleegkundige Ruth Smalbroek en/of onze schoolmaatschappelijk werker Titianne Geerlinks. U kunt gewoon binnenlopen en hoeft geen afspraak te maken. Er zijn hier geen kosten aan verbonden. Deze spreekuren zijn bedoeld voor ouders en leerkrachten. Maar ook kinderen kunnen er met vragen terecht.

Bij de jeugdverpleegkundige kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld:

* Het slapen

* Advies bij eetproblemen

* Gezondheid

* Tips bij het opvoeden

* Game verslaving

 

Bij de schoolmaatschappelijk werker kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld:

* Opvoedondersteuning

* Vrije tijdsbesteding

* Hulpverlening

 

De spreekuren zijn gepland op de volgende data en vinden plaats in de teamkamer van school.

Dinsdag 19 februari 14.00 – 14.45 uur Jeugdverpleegkundige Ruth Smalbrugge

Donderdag 21 maart 8.30 – 9.15 uur Schoolmaatschappelijk werker Titianne Geerlinks

Woensdag 24 april 8.30 – 9.15 uur Schoolmaatschappelijk werker Titianne Geerlinks

Dinsdag 28 mei 8.30 – 9.15 uur Jeugdverpleegkundige Ruth Smalbrugge

Donderdag 27 juni 14.00 – 14.45 uur Schoolmaatschappelijk werker Titianne Geerlinks en

Jeugdverpleegkundige Ruth Smalbrugge

Ziekte en lerarentekort

Beste ouders, verzorgers,  

Het lerarentekort is een aanhoudend probleem waarmee vrijwel alle scholen en schoolbesturen te maken hebben. Het probleem wordt uiteraard nog groter tijdens een griepepidemie. Op lerarentekortisnu.nl leest u welke scholen in Nederland deze week geen invaller meer konden vinden.

Op school merken wij hiervan ook de gevolgen: er zijn steeds minder invalleerkrachten beschikbaar. Wij willen dat uw zoon of dochter een goede invaller voor de klas krijgt die de continuïteit van het onderwijsproces mogelijk maakt. Soms kan een collega die parttime werkt, extra worden ingezet maar het zal duidelijk zijn dat dit type oplossing niet structureel is en ook niet op alle werkdagen een oplossing biedt.  

Aansluiting bij regionaal samenwerkingsverband voor invalleerkrachten

Sinds dit schooljaar is Leerplein055 aangesloten bij Personeelscluster Oost Nederland (PON). Dit is een vereniging van samenwerkende schoolbesturen waarbij ruim 120 basisscholen in de regio zijn aangesloten en we hebben daarmee toegang tot een veel grotere groep flexibel inzetbare leerkrachten dan voorheen. Vanuit de PON-Flexpool worden nu alle korte en langdurige vervangingen op de Leerplein055-scholen geregeld. Maar ook deze pool is inmiddels vaak 'leeg'.

 

Directeuren van Leerplein055 vinden kwaliteit en veiligheid belangrijk

Als een leerkracht ziek is, doet de schooldirecteur er alles aan om een vervanger te vinden. De mogelijkheden hiervoor verschillen per school en per situatie. Uitgangspunt is dat alle beschikbare mogelijkheden om een vervanger te vinden, worden benut. Lukt dit niet? Dan hanteren Leerplein055-directeuren de volgende uitgangspunten:

• Ouders van de groep waarvoor geen vervanger beschikbaar is, krijgen het verzoek hun kind thuis te houden. Is een kind toch naar school gekomen? We zorgen dan dat uw kind wordt opgevangen. Uw kind krijgt deze dag echter niet het onderwijs wat u normaal gesproken mag verwachten.

Het verdelen van kinderen over andere groepen wordt maximaal 1 dag gedaan om te voorkomen dat dit ten koste gaat van de onderwijskwaliteit en veiligheid van alle kinderen in de school.

• Directeuren informeren ouders zo snel mogelijk of kinderen 1 of meerdere dagen geen school hebben en houden ouders elke dag op de hoogte.

• De directeuren van Leerplein055-scholen vragen ouders om samen te werken indien uw kind op school geen onderwijs kan krijgen. Denkt u hierbij aan het opvangen van elkaars kinderen.

• Leerplein055-scholen zijn verplicht om het bestuur te informeren als een groep naar huis moet worden gestuurd of niet naar school kan komen.  

• Om de urgentie van het lerarentekort te benadrukken doen directeuren zoveel mogelijk melding van de noodoplossingen op www.lerarentekortisnu.nl  

 

Onderwijsbevoegdheid op zak?

Bent u in het bezit van een onderwijsbevoegdheid of kent u iemand die interesse heeft om terug te keren naar het basisonderwijs? U kunt via PON ingezet worden. Wij leggen u graag uit wat de mogelijkheden zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk om u (als ouder met onderwijsbevoegdheid) alleen te binden aan onze school als dit uw voorkeur heeft. Neemt u gerust contact met ons op of loop binnen bij de directie van school.

 

Zowel PON als Leerplein055 blijven doorgaan met het op regelmatige basis werven van leerkrachten voor zowel de korte als langdurige vervangingsbanen. Kent u mensen in uw omgeving die interesse hebben om bijvoorbeeld terug te keren naar het onderwijs dan horen wij dat graag van u.​

Met vriendelijke groet,

Hans van der Most

manager onderwijs

 

Ziekte en lerarentekort 2

Het lerarentekort heeft ook bij ons al praktische problemen opgeleverd. Vorige week donderdag waren er 2 leerkrachten ziek en er waren geen invallers beschikbaar. Dat resulteerde in het niet naar school laten gaan van 2 groepen, groep 4 en 5-6 Vanaf 07.00 u. zijn we aan het bellen geslagen. Gelukkig hadden nagenoeg alle ouders begrip voor de ontstane situatie en onze noodmaatregel. Buren, vriendjes, opa's en oma's werden ingeschakeld. Uiteindelijk waren er slechts 2 kinderen van deze groepen op school. De dag daarna hadden we wel weer voldoende mensen beschikbaar en konden de lessen wel door gaan. Voor morgen, woensdag 6 februari, heeft juf Marian van 1b-2 zich ziek gemeld. Voor deze dag hebben we wel een invaller kunnen regelen. Zoals het er nu uitziet zal ze donderdag nog niet beter zijn. Deze dag staat nog open voor een invaller. Het wordt spannend of dit lukt. De ouders van 1b-2 horen hier morgen meer over.

Staking 15 maart??

De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft een landelijke staking aangekondigd op 15 maart voor leraren in het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs én het hoger onderwijs. Vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek heeft zich bij de actie aangesloten, ook groepen als PO in Actie en WO in Actie steunen de staking. Vakbond CNV Onderwijs doet niet mee.

Het zou de eerste keer zijn dat leerkrachten op alle onderwijsniveaus op dezelfde dag staken. Met de actie hopen de bonden druk te zetten op de politiek om meer te investeren in het onderwijs en daarmee “dalende leerlingprestaties en de lerarentekorten” tegen te gaan. 

De staking is onderdeel van een week actievoeren voor meer investeringen in het onderwijs, schrijft de AOb. De week wordt afgesloten met een protest op het Malieveld in Den Haag. Het ministerie van Onderwijs heeft nog niet gereageerd op het plan van de AOb. Na eerdere acties stelde een woordvoerder dat de minister al langer bezig is met “een grote integrale aanpak” van de problemen in het onderwijs.

Volgens een raming van het ministerie zal het lerarentekort in 2022 opgelopen zijn tot 4.100 voltijdbanen, in 2027 tot 11.000. De werkdruk in het onderwijs zou onder meer te hoog zijn. Ook ervaren de leraren hun werk als emotioneel belastend en liggen de lonen laag.

 

Momenteel zijn we op onze school aan het inventariseren welke leerkrachten en ondersteuners meedoen met deze stakingsactie. Bij vorige acties was de bereidheid groot. Volgende week hoort u meer over de actiebereidheid bij ons personeel.

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sterrenschool Apeldoorn is onderdeel van Leerplein055