nieuwsbrief Sterrenschool Apeldoorn 19 juni 2018

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Formatie en groepsverdeling 2018-2019,

Beste ouders, verzorgers,

 

We zijn al ruim twee maanden bezig met de formatie voor het komende schooljaar. Ik heb nog even gewacht met u op de hoogte te brengen omdat ik hoopte vandaag alles rond te hebben en het complete plaatje te kunnen presenteren. Helaas is nog niet alles geregeld, maar we kunnen ook niet langer wachten om u op de hoogte te stellen. Ook dit jaar nemen we afscheid van enkele bekende gezichten en komen er nieuwe voor terug.

De volgende leerkrachten zien we volgend jaar niet meer op school.

In niveau 1 neemt juf Jacqueline afscheid, zij gaat met (vervroegd) pensioen. Haar laatste werkdag is dinsdag 10 juli. In de middenbouw vertrekt juf Natasa, zij gaat bij een andere school van Leerplein055 aan het werk. Ook haar vervangster juf Esther zien we niet meer terug, zij heeft een baan elders gevonden. In de bovenbouw vertrekt na 1 jaar bij ons gewerkt te hebben juf Marinde. Zij werkte op 2 Sterrenscholen. Op de andere Sterrenschool is nu meer formatie vrijgekomen en zij gaat daar nu volledig aan het werk, een begrijpelijke keuze. Na 20 jaar trouwe dienst gaat ook juf Mirjam ons verlaten. Alle Interne Begeleiders hebben een nieuwe functie binnen ons bestuur gekregen en een aantal Interne Begeleiders worden ingezet op een andere school. Heel spijtig voor ons en gelukkig voor de school waar ze wordt geplaatst.

Het vertrek van mensen betekent ook dat er nieuwe mensen binnen de school komen. Helaas zijn nog niet alle vacatures vervult. Voor juf Jacqueline, juf Marinde en juf Mirjam zijn we nog op zoek. Voor de juf Esther en juf Natasa hebben we juf Lisanne nu aan school verbonden. Zij werkte de laatste jaren al veel als invaller en wilde hier graag een volledige betrekking, dat is gelukt. Juf Gerrie heeft er een dag bijgekregen en werkt nu de hele week volledig op school.

De groepsindeling voor volgend jaar ziet er ook iets anders uit dan voor het huidige jaar.  Dit jaar hebben we een combinatie van 6-7 en 7-8. Voor volgend jaar wordt dat een combinatie van 5-6 en 6-7. Niveau 8 is dan weer één enkele groep. Gezien het aantal leerlingen in de diverse groepen en de bijbehorende formatie, kunnen we niet anders dan groepen combineren. Uiteraard verandert er niks aan het onderwijs en de niveaugroepen voor rekenen, begrijpend lezen, taal enz. De kinderen blijven in die niveaugroepen ingedeeld.

In een overzicht ziet het plaatje er dan zo uit:

 

Onderbouw

1A (Kindertuin)

Maandag, dinsdag; Vacature  

Woensdag, donderdag; Juf Alide  

Vrijdag (op de Sterrenschool); Juf Alide; juf Suzanne

     

1b/2

Maandag, dinsdag; Juf Ester; juf Perein

Woensdag, donderdag; Juf Marian; juf Suzanne  

Vrijdag; Juf Alide; juf Suzanne

 

 

Middenbouw/Bovenbouw

 3

Maandag t/m vrijdag Juf Annemieke   Op vrije dagen juf Ineke        

 4

Maandag t/m vrijdag Juf Gerrie;      

 5-6

Maandag, dinsdag, woensdag; Juf Marion  

Donderdag; Juf Ineke  

Vrijdag; Juf Marion  

Voor 3-4-5 geldt dat juf Marjon en juf Elmie daar waar nodig, kunnen worden ingezet naast de leerkracht.        

6-7

Maandag t/m vrijdag Juf Lisanne      

8

Maandag, dinsdag; vacature  

Woensdag, donderdag, vrijdag; Juf Marjo N  

Voor 6-7-8 geldt dat juf Marjo C en juf Elmie daar waar nodig, kunnen worden ingezet naast de leerkracht.  

 

NB; De ouders van 5-6 en 6-7 van volgend jaar ontvangen een mailbericht over de groepsverdeling van de kinderen.

KIES VOOR FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG Wij werken samen met Doomijn

De bso van Doomijn is er voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar, die na schooltijd kunnen ontspannen spelen in de vertrouwde omgeving van school. De vaste leidsters zorgen voor verrassende en inspirerende activiteiten voor wie dat wil, passend bij de leeftijd van het kind.

Kinderen maken hun eigen dag

Opgroeien en wijzer worden stopt niet als de bel gaat aan het einde van de schooldag. De wereld heeft immers meer te bieden. En dat is wat Doomijn de kinderen wil meegeven in de bso. Ze werken met thema’s, herkenbaar van school, gaan samen op pad in de stad en de natuur of vermaken zich in de bso-ruimte of aangrenzende gebouwen en sportzalen. Alles in overleg met de kinderen. Want zij maken bij Doomijn hun eigen dag.

Flexibel aanbod  Maakt u nog geen gebruik van bso, maar bent u zich aan het oriënteren? Loop dan eens binnen op onze leuke bso of kijk op doomijn.nl en ontdek de vele flexibele mogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld bij  Doomijn zelf de eindtijd van de bso afstemmen op uw persoonlijke situatie. En dat mag elke dag een andere eindtijd zijn. U kunt kiezen uit 17.00 uur, 17.30 uur of 18.15 uur.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de voor- of naschoolse opvang van Doomijn Kinderopvang? Ga dan naar doomijn.nl, bel met 038 - 421 45 21 of stuur een mailtje naar klantadvies@doomijn.nl. Doomijn komt graag tegemoet aan uw persoonlijke wensen.

 

Ipad regeling

Er zijn al aardig wat bruikleenovereenkomsten mbt de nieuwe Ipads binnen gekomen. Het merendeel echter nog niet. Vriendelijk verzoek om deze nu uiterlijk woensdag 27 juni in te leveren. Mocht u er geen gebruik van willen maken, zet dat uw naam (geen handtekening) op de overeenkomst met de mededeling dat u er geen gebruik van maakt. Of stuur een mail naar de school met de mededeling dat u niet mee doet. Dan hebben we zicht op het aantal deelnemers en niet deelnemers.

Sterrenschool Apeldoorn is onderdeel van Leerplein055