Stopzetten landelijk experiment flexibele onderwijstijden

woensdag 3 april 2019

Sinds 2010 hanteert Sterrenschool Apeldoorn flexibele onderwijstijden. Dit past volledig binnen het onderwijsconcept van onze sterrenschool. Twaalf scholen in Nederland hebben van het ministerie van OC&W de afgelopen jaren de mogelijkheid gekregen om in samenspraak met ouders, kinderopvangorganisatie en het schoolpersoneel het onderwijs zo te organiseren dat dit past bij de wensen van deze tijd. In 2018 heeft de onderwijsinspectie onze school bezocht om de effecten van het flexibiliseren van onderwijstijd in kaart te brengen. Sterrenschool Apeldoorn komt in dit rapport positief naar voren.

Experiment flexibele onderwijstijden stopt met ingang van schooljaar 2020-2021

Op 18 maart was Sterrenschool Apeldoorn uitgenodigd voor een gesprek met de directeur Primair Onderwijs van het ministerie van OC&W. Samen met de andere basisscholen die deelnemen aan het experiment voor flexibele onderwijstijden, waren wij, sinds de start van het experiment in 2011, in afwachting van een definitieve(re) status.

De betrokken scholen is tijdens het overleg van 18 maart echter meegedeeld dat het experiment ‘flexibele onderwijstijden’ stopt. De Tweede Kamer is hierover op 2 april per brief geïnformeerd.

Wat vindt Sterrenschool Apeldoorn van dit besluit?

Onze conclusie, én de conclusie van alle betrokken scholen die flexibilisering in hun onderwijs hebben kunnen doorvoeren, is dat dit besluit onderwijsvernieuwing in de weg staat. Het is een stap terug in de tijd. Daarbij zien wij dit besluit voor onze school niet als een logische uitkomst van de inspectieonderzoeken van 2014 en 2018. Onze verwachting was dat flexibilisering in onderwijstijden onder voorwaarden zou worden uitgebreid.

Wat betekent deze ontwikkeling voor Sterrenschool Apeldoorn?

Wij zijn en blijven natuurlijk een Integraal Kind Centrum. Onze onderwijskundige en pedagogische aanpak veranderen niet. Ook aan onze didactische benadering en het gebruik van de elektronische leeromgeving verandert niets. Samen met Doomijn Kinderopvang blijven wij, als één team, een doorgaande ontwikkel- en leerlijn bieden voor alle leerlingen. In een fijne, vertrouwde omgeving met oog en aandacht voor uw kind. Maar we moeten ons wel voorbereiden op het scenario dat door de minister van onderwijs is geschetst en dat is terug naar de vastgelegde vakanties.

Samen met ons schoolbestuur Leerplein055 en vereniging IKOOK, de landelijke vereniging die pleit voor meer flexibiliteit in onderwijs, verkennen wij tegelijk de ruimte die minister Slob in zijn brief aan de Tweede Kamer schetst en gaan wij het gesprek aan met de politiek. Ook de PO-raad (vertegenwoordigt samen met de besturen het primair onderwijs) steunt de Sterrenscholen en heeft stelling genomen.

Sterrenschool Apeldoorn in de media

Interview NPO radio 1 – 2 april 2019

De Stentor Apeldoorn – 2 april 2019 

Delen via