Onderwerp: sluiting Sterrenschool op vrijdag 15 maart 

maandag 18 februari 2019

Op vrijdag 15 maart 2019 staken medewerkers in alle onderwijssectoren. Ook in het basisonderwijs leggen medewerkers het werk neer. Het overgrote deel van de Leerplein055-scholen zal op 15 maart dicht zijn.

De meeste collega’s die op vrijdag werken, hebben aangegeven op 15 maart te staken. Dat betekent dat ook onze school gesloten blijft en wij vragen u om zelf voor opvang van uw kind(eren) te zorgen. Indien gewenst kan de school informatie geven over kinderopvangmogelijkheden.

Medewerkers zijn door ons bestuur geïnformeerd over het feit dat Leerplein055 over gaat tot salarisinhouding, zoals ook tijdens de laatste stakingsdag in 2018 is gebeurd. Het ingehouden salaris wordt in overleg met de GMR ingezet voor het onderwijs binnen de Leerplein055-scholen.

De staking van 15 maart is niet een op de werkgever gerichte staking, maar een politieke staking. Vakbonden en werknemers hanteren het middel van staking om druk uit te oefenen op de politiek. Er is meer geld nodig om de salariskloof met het voortgezet onderwijs te dichten, de werkdruk te verminderen en om het lerarentekort tegen te gaan. Er is jarenlang te weinig geld uitgetrokken om het beroep van de leerkracht marktconform te belonen en we constateren al jaren dat er onvoldoende geld beschikbaar is voor onderhoud van gebouwen, leermiddelen etc.

In verschillende media wordt gesteld dat schoolbesturen teveel reserves hebben. De verschillen in de hoogte van de reserves zijn soms groot maar verschillen ook tussen het basisonderwijs, het VO of bijvoorbeeld met MBO. Voor ons schoolbestuur, Leerplein055, zijn de reserves na te zien in het jaarverslag dat jaarlijks op de website van Leerplein055 wordt gepubliceerd. De reserves van ons bestuur zijn op te splitsen in een algemene reserve, voorzieningen voor leerlingondersteuning, groot onderhoud en de exploitatie van scholen. De reserves van Leerplein055 zijn overigens binnen de bandbreedte die het ministerie daarvoor stelt.

Heeft u vragen over de voorgenomen staking van 15 maart, neemt u dan contact met mij op.

Vriendelijke groet,

Hans van der Most

Manager onderwijs

Delen via