GVO en HVO

donderdag 31 maart 2016

Apeldoorn, 31 maart 2016

Beste ouders, verzorgers,

Uniek recht op aanvullend onderwijs op Sterrenschool Apeldoorn

Soms stellen kinderen vragen waar je niet meteen een antwoord op weet. Vaak gaan die dan over thema’s als liefde, dood, identiteit, natuur, geloof goed en kwaad, mooi en lelijk. Of over vriendschap, bang zijn en pesten. Waarom de buren naar de kerk of de moskee gaan, of juist niet. En wat we bijvoorbeeld met kerstmis vieren…

Uw kind kan onder schooltijd leren nadenken en praten met klasgenoten over dit soort vragen.

 Wist u…    Dat u aansprak kunt maken op gratis aanvullend onderwijs?

Dat het gaat om één les per week op het gebied van Godsdienstig of Humanistisch Vormings-Onderwijs?

Dat u zelf kunt kiezen uit Protestants, Rooms-Katholiek, Islamitisch of Humanistisch Vormingsonderwijs?

Dat de lessen al langere tijd op meer dan 700 openbare basisscholen in Nederland worden gegeven door bekwame vakdocenten die dat doen vanuit hun eigen identiteit, maar daarbij altijd de leerling vrijlaten. Op verzoek van de ouders stelt de openbare school onder schooltijd een lokaal beschikbaar.

Op onze school zouden we ook graag gebruik maken van GVO/ HVO. Als team vinden we het belangrijk dat kinderen naast onderwijs op school, ook samen nadenken en bezig zijn met zingeving en hun eigen identiteit, zodat zij uitgroeien tot stevige persoonlijkheden en leren verwoorden waar ze voor staan. Daarom zouden we graag zien, dat veel – zo niet alle kinderen – deel zouden nemen aan een vorm van Vormingsonderwijs. Deelname aan de lessen is niet verplicht.

 

Humanistisch VO

In de lessen ontwikkelen de kinderen een persoonlijk levensbeschouwelijk kompas en een open houding. Dit gebeurt op basis van eigen levensvragen, ervaringen en ideeën te laten onderzoeken op kritische en creatieve manier, in een sfeer van veiligheid en vertrouwen.

 

Protestants GVO

Het protestants godsdienstig vormingsonderwijs wil kinderen helpen om een eigen kijk op het leven te ontwikkelen; om vertrouwd te raken met de Bijbelse verhalentraditie, om te leren wat geloof in het leven kan betekenen, zodat zij (later) een evenwichtige keuze kunnen maken. Om van jongs af aan te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen, maar ook onze Nederlandse cultuur beter te leren begrijpen.

 

Voor alle richtingen geldt dat we het kunnen aanbieden als er tenminste 7 kinderen voor opgegeven worden. Mocht u de keuze die u vorig jaar gemaakt heeft zo willen houden, dan hoeft u niets te doen. Zit uw kind volgend jaar in groep 4, heeft uw kind dit jaar nog geen vormingsonderwijs gevolgd, of wilt u een andere richting, dan kunt u uw kind(eren) voor 11 april opgeven op school, het formulier is op school af te halen of we kunnen het u via de mail toesturen; aanvragen bij; info@sterrenschoolapeldoorn.nl

 

Met vriendelijke groet,

Team Sterrenschool Apeldoorn

Delen via