Goede voornemens

dinsdag 19 december 2017

We maken de laatste tijd weer regelmatig mee dat kinderen te laat op school komen. Vaak ligt dat niet alleen aan de kinderen (!).

De leerkrachten en de kinderen die wel op tijd zijn hebben veel last van de laatkomers. vaak zijn de lessen of andere activiteiten als kringgesprek, voorlezen, woorddictee, etc. al begonnen en als dan meerdere keren de deur van de klas open en dicht gaat werkt dat uitermate storend. Het komt dan ook voor dat de ouder ook nog wat tegen de leerkracht wil zeggen, dat is helemaal niet het juiste moment.

 

We willen vanaf 8 januari de regels weer wat aanscherpen en nemen de afspraken hierover op in deze nieuwsbrief.

 

· De inlooptijd is van 08.15 u. tot 08.25 u.

· Om 08.25 u. gaat de eerste bel ; een teken voor de kinderen die nog buiten zijn om zsm naar de klas te gaan. Een teken voor de ouders om zsm de school te verlaten.

· Om 08.30 u. gaat de tweede bel. De ouders moeten dan de school hebben verlaten en alle kinderen zitten in hun lokaal. De deuren gaan op slot.

 

Er zijn veel kinderen en ouders die om 08.30 u de school binnen komen wandelen, dan ben je dus eigenlijk al te laat. Om de storingen in de groep zo veel mogelijk te beperken, nemen we de volgende maatregelen.

 

· Kinderen die na 08.30 u. de school in willen en dus te laat komen, moeten aanbellen.

· De deur wordt geopend door (in de regel) Hans of Ina, maar kan in principe ook een leerkracht zijn. 

· De kinderen mogen het lokaal niet in en worden opgevangen in de BSO.

· Dat geldt ook voor kinderen die een geldige reden hebben (bijv. naar de dokter geweest oid.)

· Deze opvang is in principe geen strafmaatregel, maar het is enorm storend dat er bij de start van de dag steeds kinderen en ouders binnen komen. Dit geeft enorm veel onrust. In de BSO gaan de kinderen even lezen, dit zal onder begeleiding zijn. 

· Om 08.45 u. mogen de kinderen de klas weer in.

· We nemen contact met de ouders op, of spreken ouders ter plekke aan als kinderen regelmatig te laat komen.

 

We scharen deze vernieuwde afspraken onder het kopje “Goede Voornemens”, als u dat ook doet, dan komt het helemaal goed.

We zullen de eerste week na de vakantie nog niet al te streng zijn, maar vanaf 15 januari, gaan we over tot deze afspraken.

Delen via