CITO Eindtoets groep 8; informatie voor ouders en kinderen

donderdag 31 maart 2016

Op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 april worden de Centrale Eindtoets afgenomen, ook wel de CITO toets genoemd.

Met de kinderen zijn we al diverse vraagstukken van  toetsen van voorgaande jaren aan het bekijken en maken, zodat de kinderen weten hoe een dergelijke toets er uit ziet, op welke manier de vragen worden gesteld, etc.

De kinderen maken de toets in het eigen lokaal onder toezicht van meester Hans. De andere kinderen van de bovenbouw zitten met de leerkracht of leerkrachtondersteuner in een ander lokaal.

 

Waarom doen we dit eigelijk en wat wordt er nu getoetst?

De Centrale Eindtoets toetst wat je in acht jaar hebt geleerd. Je hoeft er dus niet speciaal voor te leren. De Centrale Eindtoets bestaat uit de onderdelen Nederlandse taal en rekenen en wereldoriëntatie.

Nederlandse taal en rekenen

De Centrale Eindtoets bestaat uit twee onderdelen die iedereen maakt: taal en rekenen. Daar kunnen ook vragen bij zijn waarbij je een tabel moet lezen of iets moet opzoeken.

Dat noemen ze ook wel: vragen waarbij je je studievaardigheden moet gebruiken. Studievaardigheden zijn belangrijk voor op de school waar je na de basisschool naartoe gaat.

Doe het zelf

Wil je een idee krijgen hoe de vragen in de Centrale Eindtoets eruit zien, doe dan de voorbeeldtoets in het onderdeel Doe het zelf. Je kunt de toetsvragen downloaden als pdf en printen als je dat wilt.

 

Onderdelen taal

Bij taal gaan de vragen over de onderdelen:

 1. lezen: kun je een tekst lezen en begrijpen?
 2. woordenschat: weet je wat deze woorden betekenen?
 3. schrijven: kun je schrijffouten in een verhaaltje verbeteren?
 4. taalverzorging: kun je een tekst goed spellen en volgens de regels netjes schrijven

Onderdelen rekenen

Bij rekenen gaan de vragen over de onderdelen:

 1. getallen: 1 + 1 en 3 x 5 enzovoort
 2. verhoudingen: dat zijn vragen over breuken
 3. meten en meetkunde: dat zijn vragen over oppervlakte
 4. verbanden: dat zijn vragen over tabellen en grafieken

Onderdelen wereldoriëntatie

Bij wereldoriëntatie dan krijg je vragen over:

 1. aardrijkskunde
 2. geschiedenis
 3. natuur en techniek

 

Voor ouders

Als ouder wilt u misschien weten hoe de Centrale Eindtoets precies is opgebouwd en uit hoeveel vragen (per onderdeel) deze bestaat. Daarvoor kunt u onderstaand overzicht downloaden.

 

Toets met pen en papier

Als school kiezen voor een toets met pen en papier, dan krijg je elke toetsdag een ander toetsboekje met opgaven en een antwoordenblad. Alles wordt van te voren uitgelegd zodat precies duidelijk is wat je wel en wat je niet moet doen.

We kiezen nog voor pen en papier omdat de kinderen dat nu nog zo zijn gewend.

Als je de toets in april niet kon maken doordat je ziek was of door iets anders, dan is er later een moment om de toets in te halen. Als je de inhaaltoets maakt, dan is dat op de computer.

 

Delen via