een dag van niveau 4/5

zaterdag 15 oktober 2016

Een dag in het schooljaar van niveau 4B/5

Dinsdag

We beginnen de dag met de dagopening. We bespreken wat we op die dag gaan doen.

Dan gaat niveau 5 naar het constructielokaal en niveau 4A komt bij niveau 4B in het klassenlokaal.

We starten met het 5 woordendictee: elke week staat er een spellingsmoeilijkheid centraal.

Na het 5 woorden dictee gaan we iets met schrijven doen. Niet het schrijven volgens de methode,

maar het leren schrijven van bv. een werkstukje of een elfje.  Dat is een gedichtje van elf woorden.

De kinderen hebben een prachtig elfje over de mensaap bedacht.

 

Mensaap

Bomen gekapt

Ze zijn bruin

Ze sterven bijna uit

Slecht

 

Na deze taalopdracht is het tijd om te eten en te drinken en om daarna even lekker buiten te spelen.

We komen weer fris binnen en gaan aan de slag met rekenen: Met Sprongen Vooruit en Muiswerk.

We springen letterlijk naar getallen, doen de burenbingo, maken een straatje, doen 4 op een rij met tafelsommen enz. enz. Bij Muiswerk oefenen het geleerde in op de Ipad.

Spelling staat daarna op het programma. Nederlands is een moeilijke taal en het goed schrijven van woorden volgens de regels is best lastig. Dat moet goed geoefend worden; ook thuis.

Tijd om buiten te spelen en te eten en drinken.

Dinsdagmiddag wordt gevuld met gym. Rollen, balanceren, springen, zwaaien, klimmen, spel en nog veel meer staan op het programma.

Na de gym gaat het grootste gedeelte van de leerlingen naar huis. De flex 2 kinderen gaan het werk

van de vrijdag doen.

Delen via