Ziekte en lerarentekort

dinsdag 22 januari 2019

Beste ouders, verzorgers,

 

Het lerarentekort is een aanhoudend probleem waarmee vrijwel alle scholen en schoolbesturen te maken hebben. Het probleem wordt uiteraard nog groter tijdens een griepepidemie. Op lerarentekortisnu.nl leest u welke scholen in Nederland deze week geen invaller meer konden vinden[1].  Op school merken wij hiervan ook de gevolgen: er zijn steeds minder invalleerkrachten beschikbaar. Wij willen dat uw zoon of dochter een goede invaller voor de klas krijgt die de continuïteit van het onderwijsproces mogelijk maakt. Soms kan een collega die parttime werkt, extra worden ingezet maar het zal duidelijk zijn dat dit type oplossing niet structureel is en ook niet op alle werkdagen een oplossing biedt.

 

Aansluiting bij regionaal samenwerkingsverband voor invalleerkrachten

Sinds dit schooljaar is Leerplein055 aangesloten bij Personeelscluster Oost Nederland (PON). Dit is een vereniging van samenwerkende schoolbesturen waarbij ruim 120 basisscholen in de regio zijn aangesloten en we hebben daarmee toegang tot een veel grotere groep flexibel inzetbare leerkrachten dan voorheen. Vanuit de PON-Flexpool worden nu alle korte en langdurige vervangingen op de Leerplein055-scholen geregeld. Maar ook deze pool is inmiddels vaak ‘leeg’.

 

Directeuren van Leerplein055 vinden kwaliteit en veiligheid belangrijk
Als een leerkracht ziek is, doet de schooldirecteur er alles aan om een vervanger te vinden. De mogelijkheden hiervoor verschillen per school en per situatie. Uitgangspunt is dat alle beschikbare mogelijkheden om een vervanger te vinden, worden benut. Lukt dit niet? Dan hanteren Leerplein055-directeuren de volgende uitgangspunten:

  • Ouders van de groep waarvoor geen vervanger beschikbaar is, krijgen het verzoek hun kind thuis te houden. Is een kind toch naar school gekomen? We zorgen dan dat uw kind wordt opgevangen. Uw kind krijgt deze dag echter niet het onderwijs wat u normaal gesproken mag verwachten.

Het verdelen van kinderen over andere groepen wordt maximaal 1 dag gedaan om te voorkomen dat dit ten koste gaat van de onderwijskwaliteit en veiligheid van alle kinderen in de school.

  • Directeuren informeren ouders zo snel mogelijk of kinderen 1 of meerdere dagen geen school hebben en houden ouders elke dag op de hoogte.
  • De directeuren van Leerplein055-scholen vragen ouders om samen te werken indien uw kind op school geen onderwijs kan krijgen. Denkt u hierbij aan het opvangen van elkaars kinderen.
  • Leerplein055-scholen zijn verplicht om het bestuur te informeren als een groep naar huis moet worden gestuurd of niet naar school kan komen.
  • Om de urgentie van het lerarentekort te benadrukken doen directeuren zoveel mogelijk melding van de noodoplossingen op lerarentekortisnu.nl

 

Onderwijsbevoegdheid op zak?

Bent u in het bezit van een onderwijsbevoegdheid of kent u iemand die interesse heeft om terug te keren naar het basisonderwijs? U kunt via PON ingezet worden. Wij leggen u graag uit wat de mogelijkheden zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk om u (als ouder met onderwijsbevoegdheid) alleen te binden aan onze school als dit uw voorkeur heeft. Neemt u gerust contact met ons op of loop binnen bij de directie van school.

 

Zowel PON als Leerplein055 blijven doorgaan met het op regelmatige basis werven van leerkrachten voor zowel de korte als langdurige vervangingsbanen. Kent u mensen in uw omgeving die interesse hebben om bijvoorbeeld terug te keren naar het onderwijs dan horen wij dat graag van u.​

Met vriendelijke groet,

[1] Dit betreft de scholen die melding hebben gedaan op lerarentekortisnu.nl. Het daadwerkelijke probleem lijkt helaas groter, omdat (nog) niet alle scholen melding maken van de noodoplossingen.

Delen via