Weinig nieuws rond flexibele schooltijden

woensdag 20 november 2019

Er valt niet heel veel  nieuws te melden rond de flexibele schooltijden. Vorige week zijn we weer met een delegatie bij het ministerie geweest en hebben overleg gevoerd over de stand van zaken en de toekomst. We hebben weer onze zienswijze neergelegd. Via de vereniging van Sterrenscholen ‘IKOOK’ wordt op de achtergrond ook druk gelobbyd. Het is een taaie kost dat door een stroperig proces moet gaan.

Het ministerie start volgend jaar ook met een nieuwe pilot genaamd ‘Ruimte voor Regie’. Vorige week zijn we ook op een bijeenkomst geweest om mee te denken over de inhoud en opzet van deze pilot. Ook hierin is aandacht voor de flexibele onderwijstijden. Zo zijn we links en rechts bezig om onze zaak onder de aandacht te (blijven) brengen.

Delen via