Parkeren bij school

donderdag 6 februari 2014

Het parkeren bij school aan de Buijs Ballotstraat levert soms nog problemen op. Gelukkig gaat het meestal goed en houden de brengers en halers zich aan de afspraken. Er zijn veel nieuwe kinderen en ouders bij gekomen. We herhalen hierbij nogmaals de afspraken.

Niet parkeren:

Er worden momenteel veel kinderen met de auto naar school gebracht en weer gehaald. Dat levert in de straat voor de school soms gevaarlijke situaties op. Die worden weer veroorzaakt doordat  bestuurders zich niet  aan de afspraken houden of er (nog) niet van op de hoogte zijn.

Gelukkig zien we dat de meeste ouders zich wel aan deze afspraken houden en dat is heel fijn! Nu de rest nog!

Er gelden drie simpele afspraken.

! Uw auto voor schooltijd niet parkeren op de parkeerplaats, die is bedoeld voor personeel

! Parkeren dient te gebeuren langs de stoep aan de schoolzijde van de straat . Niet aan de overzijde, dat levert gevaarlijke situaties op. Bij het brengen gebeurt het regelmatig dat kinderen in hun enthousiasme om naar school te gaan of om iets tegen hun vriendje of vriendinnetje aan de overkant te zeggen,  pardoes vlak voor een auto de straat oversteken. Bij het ophalen gebeurt het regelmatig dat kinderen zonder uit te kijken de straat oversteken richting de auto die hen komt halen.

! Indien er al een aantal auto’s staan, dan niet midden op de straat voor de oprit  van de school uw auto stilzetten en de kinderen uit laten stappen. Het heeft al een paar keer geleid tot bijna botsingen. Verder blokkeert u de doorgang en dat levert ook weer de nodige gevaarlijke situaties op.

  • Indien u deze afspraken nakomt, houden we het veilig en gezellig.
  •  Namens de kinderen, ouders en het personeel, alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking

 

 

Delen via