Ouderraad vraagt versterking

woensdag 28 november 2018

In bovenstaand artikel stelde de voorzitter van de medezeggenschapsraad (MR) zich voor. Naast de medezeggenschapsraad is ook de ouderraad (OR) op school actief. Daar waar de MR zich bezig houdt met beleid, houdt de OR zich vooral bezig met de dagelijkse gang van zaken en ondersteuning bij activiteiten. De OR kent een taakverdeling van o.a. voorzitter, secretaris, penningmeester en leden. De OR is per direct op zoek  naar een nieuwe penningmeester (M/V).

De taken van de penningsmeester bestaan voornamelijk uit het beheer van de oudergelden, betalen van rekeningen en hij of zij  zorgt voor het financieel jaaroverzicht.

Ben je iemand die gestructureerd kan werken en vind jij het leuk om met cijfers te werken? Dan zou je ons (en daarmee de school!) een heel groot plezier doen door een handje te helpen.

Het zal gemiddeld genomen niet meer dan 3-4 uurtjes per maand van je tijd kosten.

Mocht je het wel willen (leren) maar niet zeker weten of je het kan? We hebben iemand die jou in het begin kan helpen en waar nodig ondersteunt bij het opstarten.

 

Aanmelden

Als je ons wilt helpen, kan je ons mailen via onderstaande gegevens: or@sterrenschoolapeldoorn.nl

Je kunt eventueel ook bellen naar onze voorzitster (Wendy) op het nummer: 0646603463

We hopen op jullie support!

Alvast bedankt namens het bestuur van de OR.

Delen via