Kan iemand met kinkhoest naar de kinderopvang, school of werk?

maandag 3 februari 2020

Voelt een kind zich goed? Dan kan het gewoon naar de kinderopvang of school. Kinkhoest is al besmettelijk
voordat iemand weet dat hij kinkhoest heeft. Thuisblijven helpt niet om te voorkomen dat anderen kinkhoest
krijgen. Heeft uw kind kinkhoest? Vertel het dan aan de leidster of de leerkracht. Zij kunnen in overleg met
de GGD andere ouders informeren. Ouders kunnen dan letten op de klachten van kinkhoest bij hun kind.
Een volwassene met kinkhoest die zich goed voelt, kan gewoon werken.
Werkt u met jonge kinderen of in de zorg? Dan moet u eerst overleggen met uw werkgever, de bedrijfsarts of
de GGD voor u weer gaat werken.

Delen via