Hulpcheque

dinsdag 28 augustus 2018

Een school kan niet (hulp) ouders. Het wordt voor ons dan nagenoeg onmogelijk om naast de intensieve lesmomenten ook nog allerlei festiviteiten te organiseren en uit te voeren.

We hebben natuurlijk Ouderraad die ons al met raad en daad bijstaat met de activiteiten. Maar deze kleine groep ouders kan ook niet alles alleen. Daarom bij de link een Hulpcheque. Als u deze invult dan kunnen we u benaderen als er activiteiten zijn waar u zich voor heeft opgegeven.

NB: De Ouderraad kan ook nog wel wat versterking gebruiken. Lijkt u dat wat, neem dan contact op met school.

 

Hulpcheque 2018-2019-2

Delen via