Cito toetsen

dinsdag 28 januari 2020

Deze weken nemen we de kinderen de Midden toetsen van het Cito af. Hierbij een korte uitleg van de normering.

Normering van de Citotoetsen

De Citotoetsen van begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde zijn in een nieuw jasje gestoken en kennen een hogere normering. Dit heeft te maken met het feit dat leerlingen in de loop der jaren hoger zijn gaan scoren. De oude normering geeft daardoor een te rooskleurig beeld. Dat lijkt voor nu leuk, maar geeft een vertekend beeld. Deze update van de normering sluit beter aan bij het schooladvies in de bovenbouw. De groepen 3 t/m 6 zijn al bekend met de vernieuwde toetsen.

Vanaf groep 7 maken de leerlingen de nieuwe toetsen. In deze groepen kan er een verschil ontstaan tussen de score van vorig jaar en de score van dit jaar. Dit is o.a. een gevolg van de strengere normering en zal alleen bij dit meetmoment een factor kunnen zijn.

De resultaten van Cito

De toetsuitslagen bestaan uit twee delen: een score op de toets (vaardigheidsscore) en de waardering van de score door middel van een I t/m V of A t/m B.  Vanaf dit schooljaar gebruiken we de cijfers, deze geven aan hoe goed uw kind de toets heeft gemaakt vergeleken met leeftijdsgenoten. Door deze vergelijking krijgen de resultaten betekenis.

Tijdens de toetsweken zullen de leerkrachtondersteuners ook ingezet worden om toetsen af te nemen.  Hierdoor zal de organisatie binnen de groep soms iets afwijken van het normale programma.

Het is voor ons prettig als afspraken bij de tandarts, orthodontist e.d. niet in deze periode gemaakt worden. De analyses van de CITO resultaten zijn voor de leerkrachten uitgangspunt voor het opstellen van nieuwe doelen in het onderwijsaanbod. We hopen op mooie resultaten en dat de kinderen  kunnen laten zien wat ze al beheersen.

Via onderstaande link kunt u meer informatie vinden.

https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/voor-ouders

 

Delen via