Parkeerafspraken; Herhaling bericht!

woensdag 20 maart 2019

Enige tijd geleden hebben we dringend verzocht om u te houden aan onderstaande verkeersafspraken. Gelukkig gaat heel vaak goed en zijn er geen problemen. Maar een paar hardnekkige foutparkeerders, of brengers/halers maakt het ons lastig.

Wellicht heeft u het eerdere bericht niet gelezen, hierbij herhalen we de afspraken nogmaals.

 

 

Om de verkeersoverlast rond de school te verminderen verzoeken we een ieder zo veel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen. Indien u toch met de auto komt, dan graag de volgende afspraak in acht nemen.

Aan de Buijs Ballotstraat uitsluitend parkeren schoolzijde. Enerzijds om overlast voor de overburen zo veel mogelijk te beperken, anderzijds zien we dat de doorgang anders erg smal wordt en daardoor ontstaat er een onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie. Vaak steken kinderen zonder goed uit te kijken opeens de straat over met alle mogelijke gevolgen van dien. Als u parkeert aan de schoolzijde hoeven kinderen niet over te steken.

We horen vaak; “Het is zo vol”. Dat klopt, maar verderop in de straat is vaak nog plaats zat, een stukje lopen is gezond. Een andere mogelijkheid is om te parkeren  aan de Fahrenheitstraat (naast de school).

Bij regenachtig weer zien we dat er veel meer kinderen met de auto naar school worden gebracht. Juist dan is het belangrijk dat u zich aan deze afspraken houdt.

Dus uitsluitend parkeren aan de schoolzijde van de Buijs Ballotstraat, of parkeren aan de Fahrenheitstraat.

Het ophalen van de kinderen kan om 14.15 u. of 15.30 u. Het is de bedoeling dat ouders buiten het schoolgebouw op het schoolplein op de kinderen wachten.

 

Aanvulling:

Er zijn nieuwe parkeerplekken gemaakt voor de school. Het is NIET de bedoeling dat ouders daar parkeren. Dit met name in verband met de veiligheid.

We zien nu dat ouders daar parkeren en hun kinderen afzetten. Als ouders vertrekken terwijl er nog kinderen naar school komen, dan is de kans op ongelukken erg groot.

Ook bij het afhalen de auto niet op de parkeerplaats voor de school zetten. We hebben hier ook al gevaarlijke situaties gezien. Ouders die vertrekken terwijl er nog kinderen vanaf het schoolplein lopend of met de fiets langskomen. Vertrekkende ouders belemmeren dan ook het zicht op de straat.

 

 

 

Delen via