woensdag 9 december 2020

Jaarverslag Medezeggenschapsraad afgelopen schooljaar (2019-2020)

 

Vanuit de Medezeggenschapsraad(MR) willen we onze communicatie richting de achterban over onderwerpen die spelen en communicatie over genomen besluiten graag verbeteren. Daarom delen we het jaarverslag over afgelopen schooljaar met jullie. We kijken terug op een jaar dat anders is gelopen dan andere jaren door de Corona Perikelen vanaf maart, die veel tijd en aandacht van de school heeft gevergd om het onderwijs goed geregeld te hebben en te houden met de schoolsluiting en gedeeltelijke opening.  Ook van de MR hebben de Coronamaatregelen de nodige tijd gevergd, met name in het beoordelen en meedenken en instemmen met de voorgestelde maatregelen. Daarnaast hebben we ons samen met het bestuur hard gemaakt om te zorgen dat we het experiment met flexibele onderwijstijden doorgang mocht krijgen voor de komende jaren. We zijn als MR erg tevreden over de samenwerking met de schoolleiding. We hopen dan ook dat we jullie met het jaarverslag goed kunnen informeren over het afgelopen jaar.  Mochten er nog vragen zijn nav het jaarverslag of over andere zaken, dan kunt u ons altijd benaderen via mr@sterrenschoolapeldoorn.nl

VOO-Jaarverslag-MR Sterrenschool Apeldoorn schooljaar 2019-2020

Namens de Medezeggenschapsraad,

Rosemarie van Eekelen, voorzitter Medezeggenschapsraad

Delen via