Groep 5

Groep 5

In groep 5 komen 17 leerlingen iedere dag weer naar school om zoveel mogelijk te leren.
We beginnen elke dag met het doornemen van de dag. Daarna gaan de leerlingen lezen. Elke dag een andere vorm: duolezen, estafettelezen (2x) en stillezen.

Om 9 uur doet de hele school reken activiteitenactiviteiten. In groep 5 werken we dan met Gynzy en Met Sprongen Vooruit. Dat is een methode waarbij op een actieve manier, via rekenspelletjes en -oefeningen, spelenderwijs de strategieën aangeleerd worden. Ook besteden we aandacht aan verhaaltjes sommen en wordt dit jaar gewerkt om het tafeldiploma te halen.

Na de pauze wordt er in alle groepen gewerkt aan een thema. In de thema’s zitten de wereldoriëntatievakken verwerkt.

Daarna gaan we verder met spelling. We gebruiken de methode Staal. De kinderen leren de spellingsregels aan de hand van categorieën en hun bijbehorende regels.

Na spelling komt taal. Ook hier gebruiken we de methode Staal. Er komen verschillende thema’s aan bod en elk thema is opgebouwd uit woordenschatlessen, taal verkennen, spreken/luisteren en schrijven. Ook zijn er toepassingslessen.

Voor begrijpend lezen (1x in de week in plaats van Staal taal)gebruiken we weer Nieuwsbegrip. Natuurlijk worden er teksten gelezen en opdrachten en vragen gemaakt. Maar het wordt allemaal nog duidelijker( en leuker) door het bijbehorende filmpje , de “andere” tekst en de quiz.

De rest van de ochtend en middag wordt gewerkt aan schrijven, sociale vaardigheden,  verkeer, muziek, handvaardigheid en tekenen. Maar er zijn dan ook spreekbeurten.

Eenmaal in de week gaan we sporten in de grote gymzaal.

Behalve de vakken die de leerlingen vorig jaar gehad hebben, zijn er twee nieuwe vakken. Dit jaar beginnen we voorzichtig met Engels. Daar gebruiken we de digitale methode Groove me voor en Sterrenwerk Engels.

Naast Engels is ook de methode Blits nieuw voor groep 5. Blits gaat over studievaardigheden: wat is het hoofdonderwerp, opdrachten over kaarten en bijvoorbeeld opdrachten over grafieken en tabellen komen aan bod.

Tussendoor eten we een gezonde kleine hap en lunchen we samen.

Dat is in het kort wat we allemaal doen in groep 5.