Groep 5

Groep 5

In groep 5 komen 19 leerlingen iedere dag weer naar school om zoveel mogelijk te leren.
We beginnen elke dag met het doornemen van de dag. Daarna gaan de leerlingen lezen.  Na het lezen worden 5 woorden van spelling besproken en bespreken we een woord van de dag (wat betekent het, kun je er een zinnetje mee maken, weet je er en ander woord voor enz.)
Om 9 uur doet de hele school taalactiviteiten zoals: stellen, begrijpend lezen, taalbeschouwing en spelling. Voor begrijpend lezen gebruiken we weer Nieuwsbegrip. Natuurlijk worden er teksten gelezen en opdrachten en vragen gemaakt. Maar het wordt allemaal nog duidelijker( en leuker) door het bijbehorende filmpje , de “andere” tekst en de quiz.
Na de pauze wordt er in alle groepen gerekend. In groep 5 werken we dan met Gynzy, Staal en Met Sprongen Vooruit. Dat is een methode waarbij op een actieve manier, via rekenspelletjes en -oefeningen, spelenderwijs de strategieën aangeleerd worden. Ook besteden we aandacht aan verhaaltjes sommen en wordt dit jaar gewerkt om het tafeldiploma te halen.
De rest van de ochtend en middag wordt gewerkt aan sociale vaardigheden, wereldoriëntatie, verkeer, muziek, enz. Maar er zijn dan ook spreekbeurten. Twee keer in de week zijn we bezig met verschillende thema’s. Eenmaal in de week gaan we sporten in de grote gymzaal.                Behalve de vakken die de leerlingen vorig jaar gehad hebben, zijn er twee nieuwe vakken. Dit jaar beginnen we voorzichtig met Engels. Daar gebruiken we de digitale methode Groove me voor en Sterrenwerk Engels. Naast Engels is ook de methode Blits nieuw voor groep 5. Blits gaat over studievaardigheden: wat is het hoofdonderwerp, opdrachten over kaarten en bijvoorbeeld opdrachten over grafieken en tabellen komen aan bod.

Tussendoor eten we een gezonde kleine hap en lunchen we samen.

Dat is in het kort wat we allemaal doen in groep 5.