Groep 4

In groep 4 komen 20 leerlingen iedere dag weer naar school om zoveel mogelijk te leren. Ze zijn gemotiveerd maar houden er ook van om lol te hebben. Iedere dag doen juf Gerrie en de onderwijsassistent hun best om in een leuke sfeer de leerlingen lesstof aan te bieden op het juiste niveau.

We beginnen elke dag met kort gesprekje, interesse tonen voor een ander hoort immers bij de sociale vaardigheden. Daarna lezen de leerlingen woordrijen terwijl ze lopen, springen hinkelen, enz., door de klas. Na het lezen worden de vijf moeilijkste woorden opgeschreven.

Om 9 uur doet de hele school taalactiviteiten zoals; begrijpend lezen, taal en spelling. Nieuw voor deze leerlingen is het werken met “Nieuwsbegrip”. Natuurlijk worden er teksten gelezen en opdrachten en vragen gemaakt. Maar het wordt allemaal nog duidelijker( en leuker) door het bijbehorende filmpje , de “andere” tekst en de quiz.

Na deze pauze wordt er in alle groepen gerekend. In groep 4 werken we dan met werkbladen van Wizwijs en oefenen verder op de tablet met Gynzy. Daarbij gebruiken we de strategieën van met Sprongen vooruit. Dat is een methode waarbij op een actieve manier, via rekenspelletjes en -oefeningen, spelenderwijs de strategieën aangeleerd worden.

De rest van de ochtend, en één middag, wordt gewerkt aan sociale vaardigheden, wereldoriëntatie en leren leren, muziek, enz. Maar er zijn dan ook boekbesprekingen en spreekbeurten.

Twee middagen in de week zijn we bezig met verschillende thema’s. Iedere groep geeft een eigen invulling aan het thema. Maar we werken allemaal met de methode “Blink”. Daaruit halen de kinderen eerst veel informatie. Als vanzelf komen er dan ook allerlei vragen. Daar kunnen onderzoeksvragen van gemaakt worden. Zo gaan de leerlingen aan de hand van hun eigen vragen op onderzoek uit.

Eén maal in de week gaan we in de gymzaal sporten.

Dat is in een notendop wat we allemaal doen in groep 4.