Groep 4

Groep 4

In groep 4 komen de leerlingen iedere dag weer naar school om zoveel mogelijk te leren. Ze zijn gemotiveerd maar houden er ook van om lol te hebben. Iedere dag doen juf Dionyse, juf Gerrie en de onderwijsassistenten hun best om in een leuke sfeer lesstof aan te bieden op het juiste niveau.

We beginnen elke dag met kort gesprekje, interesse tonen voor een ander hoort immers bij de sociale vaardigheden. Daarna lezen de leerlingen woordrijen terwijl ze lopen, springen hinkelen, enz., door de klas. Na het lezen worden de vijf moeilijkste woorden opgeschreven.

Om 9 uur doet de hele school rekenactiviteiten. In groep 4 werken we dan met werkbladen van Wizwijs en oefenen verder op de tablet met Gynzy. Daarbij gebruiken we de strategieën van met Sprongen vooruit. Dat is een methode waarbij op een actieve manier, via rekenspelletjes en -oefeningen, spelenderwijs de strategieën aangeleerd worden.

Na deze pauze wordt er in alle groepen gerekend. Er wordt dan gewerkt aan; begrijpend lezen, taal en spelling. Nieuw voor deze leerlingen is het werken met “Nieuwsbegrip”. Natuurlijk worden er teksten gelezen en opdrachten en vragen gemaakt. Maar het wordt allemaal nog duidelijker( en leuker) door het bijbehorende filmpje , de “andere” tekst en de quiz.

De rest van de ochtend, en  de middagen, wordt gewerkt aan sociale vaardigheden, wereldoriëntatie en leren leren, muziek, enz. Daarbij horen bijvoorbeeld ook boekbesprekingen en spreekbeurten.

Iedere dag werken we ook aan een thema. Wij werken ook met de methode “Blink”. Daaruit halen de kinderen eerst veel informatie. Als vanzelf komen er dan ook allerlei vragen. Daar kunnen onderzoeksvragen van gemaakt worden. Zo gaan de leerlingen aan de hand van hun eigen vragen op onderzoek uit.

Eén maal in de week gaan we in de gymzaal sporten.

Dat is in een notendop wat we allemaal doen in groep 4.