Bovenbouw niveau 6b-7

Welkom bij niveau 6b-7

Deze gezellige en enthousiaste klas bestaat uit 29 toppers van leerlingen, waarvan 13 in groep 6b en 16 in groep 7. Van maandag t/m vrijdag werkt juf Lisanne Brummel in de groep. Ook de leerkrachtondersteuners, juf Paulien, juf Elmie en juf Marjo zijn in deze groep werkzaam. Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen met plezier naar school gaat!

Iedere ochtend beginnen wij met het lezen van woordrijen, hierbij noteren wij hoeveel we er hadden binnen een minuut zodat we aan het einde van de week kunnen zien of we onszelf hebben verbeterd.

Vervolgens hebben we het woord van de dag. Elke dag is een ander kind aan de beurt die zelf een moeilijk woord zoekt en de betekenis in de vorm van een quiz aan de andere kinderen uitlegt, dit vinden ze super leuk om te doen.

Om 9.00 uur wordt daarna schoolbreed gewerkt aan taalactiviteiten zoals spelling, stellen, nieuwsbegrip en woordenschat. Aanvullend hierop worden er ook 5-woorden dictees gegeven van spelling.

Na de kleine pauze, waarin wij het heel belangrijk vinden dat de kinderen gezonde dingen eten en drinken, wordt er een uur gerekend. Hierbij wordt de methode Wizwijs gebruikt middels Gynzy, daarnaast wordt er gewerkt met de methode met sprongen vooruit, redactiesommen en automatiseringsoefeningen.

De rest van de ochtend wordt er gewerkt aan schrijven, leesonderwijs, werkwoordspelling, zinsontleding en presentatievaardigheden.

De zaakvakken worden verwerkt in de thema’s waar in de middag aan gewerkt wordt. Verder vinden er op de middagen ook sociale vaardigheid, topografie, muziek, verkeer, handvaardigheid en Engelse lessen plaats. En op maandag middag hebben we gym!

We vinden het verder heel belangrijk dat de klas netjes en schoon blijft, daarom wordt er gewerkt met een takenrooster. Ook het positief met elkaar omgaan wordt gestimuleerd middels een complimentenmuur, wees welkom om daar ook eens een complimentje in te stoppen!

We hopen op een geweldig en leerzaam jaar met elkaar!