Bovenbouw niveau 6-7a

Zo gaat het in niveau 6-7a

In niveau 6 zitten 23 kinderen. Van maandag t/m vrijdag werkt juf Esther in de groep. Ook de leerkrachtondersteuners, juf Elmie en juf Marjo zijn in deze groep werkzaam.

  • De kinderen hebben elke dag van 10.30 tot 11.30 uur rekenen en werken op hun eigen niveau. Zo zijn er kinderen die naar een ander niveau gaan om te rekenen en zo krijgt niveau 6 ook kinderen uit een andere groep tijdens het rekenen.
  • 3 keer per week worden er rekenspellen via de methode “met sprongen vooruit” gedaan. De kinderen hebben al verschillende spellen omtrent de tafels, getalinzicht en meten gedaan. Elke dag staat een half uur voor de rekenspellen of werkbladen “meten, tijd en geld” en contextsommen. En een half uur voor Muiswerk waarin kinderen via hun iPad op hun eigen niveau de rekenvaardigheden oefenen.
  • Op maandag en vrijdag worden er vanuit de methode “Spelling in beeld” spellinglessen aangeboden en elke dag een woorddictee.
  • Spelling komt ook terug in nieuwsbegrip die wij ook hanteren voor het begrijpend en technisch lezen.
  • Op maandag worden er vanuit de methode “Taal in beeld” taallessen aangeboden. Taal komt ook terug in nieuwsbegrip.
  • In de middag zijn we bezig met verschillende thema’s. Op dit moment met het thema “jong en oud”. Op maandag en dinsdag werken niveau 6, 7 en 8 samen aan het thema. Diverse activiteiten zoals kringgesprekken, muziek, creativiteit en wereldoriëntatie komen aan bod. De leerkracht speelt hier een begeleidende rol in maar de kinderen vullen de activiteiten in. Het komt vanuit het kind.
  • Verkeer, topografie, Engels en boekbespreking staan ook op het programma. Als alle kinderen een boekbespreking hebben gedaan, gaan we over op de spreekbeurten.
  • Studievaardigheid krijgen de kinderen op donderdag. Hierin wordt o.a. het aflezen van schema’s en grafieken aangeboden.
  • De sociaal-emotionele activiteiten worden aangeboden vanuit de methode van Eva Talitha. De kinderen leren om oplossingen te bedenken bij verschillende situaties, het inleven, rollenspelen en elke week is een kind “de ster van de week”. Het desbetreffende kind vertelt wat over zichzelf en laat wat spullen zien die voor hem/haar waardevol zijn. De andere kinderen zorgen de hele week voor positieve berichten naar het kind toe.

We hopen op een geweldig en leerzaam jaar met de kids!