Groep 6

Welkom bij groep 6

Deze gezellige en enthousiaste klas bestaat uit 18 toppers van leerlingen. Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen met plezier naar school gaat!

Iedere ochtend beginnen wij met het lezen van woordrijen, hierbij noteren wij hoeveel we er hadden binnen een minuut zodat we aan het einde van de week kunnen zien of we onszelf hebben verbeterd.

Vervolgens hebben we het woord van de dag. Elke dag is een ander kind aan de beurt die zelf een moeilijk woord zoekt en de betekenis in de vorm van een quiz aan de andere kinderen uitlegt, dit vinden ze super leuk om te doen.

Om 9.00 uur wordt daarna schoolbreed gewerkt aan taalactiviteiten zoals spelling, stellen, nieuwsbegrip en woordenschat. Aanvullend hierop worden er ook 5-woorden dictees gegeven van spelling.

Na de kleine pauze, waarin wij het heel belangrijk vinden dat de kinderen gezonde dingen eten en drinken, wordt er een uur gerekend. Hierbij wordt Gynzy en Met Sprongen Vooruit gewerkt. Ook is er aandacht voor redactiesommen en automatiseringsoefeningen.

De rest van de ochtend wordt er gewerkt aan schrijven, leesonderwijs, werkwoordspelling, zinsontleding en presentatievaardigheden.

De zaakvakken worden verwerkt in de thema’s waar in de middag aan gewerkt wordt. Verder vinden er op de middagen ook sociale vaardigheid, topografie, muziek, verkeer, handvaardigheid en Engelse lessen plaats. En ook hebben we één keer in de week gym!

We vinden het verder heel belangrijk dat de klas netjes en schoon blijft, daarom wordt er gewerkt met een takenrooster. Ook het positief met elkaar omgaan wordt gestimuleerd middels een complimentenmuur, wees welkom om daar ook eens een complimentje in te stoppen!

We hopen op een geweldig en leerzaam jaar met elkaar!