Stopzetten landelijk experiment flexibele onderwijstijden

woensdag 3 april 2019

Sinds 2010 hanteert Sterrenschool Apeldoorn flexibele onderwijstijden. Dit past volledig binnen het onderwijsconcept van onze sterrenschool. Twaalf scholen in Nederland hebben van het ministerie van OC&W de afgelopen jaren de mogelijkheid gekregen om in samenspraak met ouders, kinderopvangorganisatie en het schoolpersoneel het onderwijs zo te organiseren dat dit past bij de wensen van deze tijd.