nieuwsbrief Sterrenschool Apeldoorn 15 juni 2017

 

U ontvangt in deze Nieuwsbrief belangrijk nieuws over

* Sterrenfair

* Formatie 2017-2018

* Schoolkamp

* Prikactie 27 juni 2017

 

 

 

 

STERRENFAIR

Feestdag voor iedereen

 

 

Woensdag 28 Juni is er een Sterrenfair op de Sterrenschool   

 

Een gezellige dag vol activiteiten, zoals;

 

meester en juffendag
ruilbeurs
sponsorloop
foodfestival
verzorgde lunch
kidsfun
Sterrenschool Got Talent
Nieuw!!! Workshop Biodanza 'Met plezier in contact met je (klein)kind'  

Meester en juffendag:
We beginnen de dag met het toezingen van de leerkrachten  en het geven van het schoolkado.

Ruilbeurs:
U kunt op 26 juni tussen 8:30 en 9:30 en 27 juni tussen 8:30 en 10:30 spulletjes inleveren voor de ruilbeurs, zoals;  Kinderkleding, speelgoed en kinderboeken.
De spulletjes graag heel, compleet en schoon aanbieden.
Na controle krijgt u hiervoor een bonnetje die u tijdens de Sterrenfair kunt ruilen voor iets "nieuws".

Sponsorloop; aanvang 14.00 u.
U heeft hierover een uitgebreide brief ontvangen.

Foodfestival:
Er komt een inschrijfformulier aan de deur van het lokaal  te hangen waarop u kunt aangeven wat u voor hapjes voor die dag wilt schenken.
We hopen op die manier het multiculturele karakter van de  school in het eten terug te zien.

Kidsfun; Aanvang 15.00 u.
Gezellig samen spelen met spelletjes, schminken en een  springkussen.
Ook is er een rad van fortuin met leuke prijzen.
Hiervoor komen er stempelkaarten die u voor een klein  bedrag kunt kopen. (ook voor het foodfestival)
Bieden op mooie meisjesfiets!

Sterrenschool Got Talent; aanvang 15.30 u
De kinderen die het leuk vinden kunnen zich 20 juni opgeven bij  hun leerkracht. Ze mogen dansen, zingen of elk ander  talent laten zien. Ook organiseren we zelf nog iets met alle groepen.

Hulp(groot) ouders gezocht:
Om dit feest zo goed mogelijk te laten lopen hebben we uw  hulp nodig.

Van 11:30 tot 18.00 of een deel hiervan.
Hulp bij de lunch
spelletjes
foodfestival
versieren van het feestplein
opruimen.

U kunt zich hiervoor opgeven op het formulier op de deur  van het lokaal.

Tot slot:
De opbrengst van die dag wordt besteed aan het verder verfraaien van het schoolplein!

 

Kerschoten Sportief

Evenals vorig jaar hebben we met, in samenwerking met Stimenz, met een aantal aanbieders van sportieve activiteiten een "deal" gemaakt om de kinderen een leuke beweegactiviteit te bieden.

Bij tafeltennisvereniging "de Veluwe" hebben de kinderen van 5 en 6 een uur intensief getafeltennist. Afgelopen dinsdag konden de kinderen van 7 en 8 bij Real X hun skatekunsten laten zien.

Volgende week maandag gaan de kinderen van 3 en 4 bij Bounz hun kunsten laten zien op de trampoline en tot slot is er voor de kinderen van 3 t/m 8 op woensdagochtend 21 juni nog een sportieve ochtend bij Robur en Velocitas ism met Accres en ROC Aventus. Kortom; activiteit genoeg.

De kinderen van 1 en 2 ontbreken in dit rijtje, zij hebben onlangs al een erg leuke Sprookjesdag gehad.

 

Formatie en groepsverdeling

Beste ouders, verzorgers,

We hadden gehoopt u het complete plaatje van formatie, inzet van leerkrachten en de groepsverdeling van komend schooljaar te kunnen presenteren.

Helaas kunnen we u slechts een deel presenteren.

De reden dat we nog niet alles kunnen vertellen komt, omdat we door de groei van de school, een aantal nieuwe gezichten op school krijgen. Maar wie dat zijn, dat weten we nog niet. De besprekingen met het Bestuur daarover lopen nog en die kosten veel tijd.

We krijgen uitbreiding in de middenbouw voor drie dagen en in de bovenbouw voor 4 dagen. Voor het overzicht van de formatie en groepsindeleing zijn die nu gemakshalve, vacature 1 (middenbouw), vacature 2 (bovenbouw) en vacature 3 (ook bovenbouw) genoemd.

Naast deze uitbreiding zien we volgend jaar ook iemand vertrekken. Juf Femke is als korttijdelijk personeel de afgelopen 2 jaar toegevoegd aan de formatie. Dit contract loopt ten einde. Omdat zij geen vaste aanstelling heeft, komt zij niet in aanmerking voor één van deze vacatures, erg spijtig voor haar maar zeker ook voor ons. Er zijn bij Leerplein055 nog  personeelsleden die een vast contract hebben, maar nog niet verbonden zijn aan een school en deze gaan voor. Uiteraard doen we wel ons best om juf Femke toch op de één of andere manier te behouden.

 

Hoe gaat nu in grote lijnen het plaatje voor volgend jaar er uit zien:

 

Onderbouw

Kindertuin (1a) : juf Jacqueline en juf Alide
School (1b-2): juf Marian, juf Ester en juf Alide (alleen vrijdag)
Aan de onderbouw zijn, evenals dit jaar, ook toegevoegd juf Perein en juf Suzanne.

Middenbouw

De kinderen van de huidige groep 3 worden komend jaar verdeeld in een 4a en een 4b. Wie in welke groep komt is nog niet bekend. U ontvangt daar binnenkort bericht over.

3-4a: juf Annemieke en vacature 1
4b-5: juf Marion en vacature 1
Aan de middenbouw zijn, evenals dit jaar, ook toegevoegd juf Marjon en juf Elmie.

 

Bovenbouw

De groei van de school noodzaakt ons om ook in de bovenbouw de zaken anders te organiseren.
Volgend schooljaar hebben we een 6-7 combinatie en een 7-8 combinatie. De kinderen van de huidige groep 6 worden komend jaar verdeeld in een 7a en een 7b. Wie in welke groep komt is nog niet bekend. U ontvangt daar binnenkort bericht over.

6-7a; vacature 2 en juf Natasa
7b-8; vacature 3 en juf Marjo N

Aan de bovenbouw zijn, evenals dit jaar, ook toegevoegd juf Marjo C en juf Elmie.

 

Schoolreis en Schoolkamp september 2017

Beste ouders, verzorgers,

Zoals we u eerder hebben medegedeeld gaan we de schoolreizen en het schoolkamp anders organiseren dan in de voorgaande jaren.

Een belangrijke verandering is dat we niet meer aan het eind van het schooljaar gaan, maar aan het begin. De redenen daarvoor hebben we in een vorig bericht uiteengezet.

Aan deze uitleg kan toegevoegd worden dat we ook het schoolkamp voor 7 en 8 anders gaan organiseren. Vanuit het verleden als kleine school gingen de kinderen van niveau 7 en 8 gezamenlijk op schoolkamp, simpelweg omdat het met een groepje van pakweg 10 kinderen niet aantrekkelijk is, ook was het onbetaalbaar. Groepsaccommodaties hanteren vaak vaste prijzen, per leerling zou de bijdrage dan erg hoog geworden zijn. Door de groei van de school is de noodzaak om samen met 7 en 8 te gaan niet meer aanwezig. Sterker nog, de balans dreigt om te slaan in een te grote groep. Verder is het voor komend schooljaar ook zo (zie bericht over de formatie) dat niveau 7 en 8 niet meer als één groep gezien kunnen worden.

We hebben voor komend schooljaar het volgende besloten. Niveau 7 en 8 gaan niet meer gezamenlijk op schoolkamp maar apart. Om onderscheid te maken tussen niveau 7 en 8 gaan de kinderen van 8, net als voorheen, 3 dagen en 2 nachten op pad. Voor de kinderen van 7 vonden we het wel erg sneu om het gehele schoolkamp af te schaffen. Zij gaan nu 2 dagen en 1 nacht met heel niveau 7 op pad. De invulling van beide schoolkampen is al bijna klaar. Volgend schooljaar hoort u daar mee over.

 

De data voor de schoolreis van de onderbouw en de schoolkampen zijn al wel bekend:

Niveau 1 en 2; Woensdag 13 september 2017
Niveau 7 (dus 7a en 7b gezamenlijk) gaan op 18 en 19 september 2017
Niveau 8 gaat op 13, 14 en 15 september 2017

 

NB; De data voor de andere schoolreizen zijn nog niet bekend. De schoolreizen vinden wel plaats in week 37 (11-15 september)  of 38 (18-22 september).

 

 

Prikactie 27 juni

Beste ouders en/of verzorgers,

Onderwijs is het fundament van de Nederlandse samenleving, maar op dit moment staat de kwaliteit ervan onder druk. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs maar willen we dat realiseren dan moet er iets veranderen aan de huidige situatie. De afgelopen jaren is er veel aan het onderwijssysteem gesleuteld zonder dat dit heeft geleid tot wezenlijke verbeteringen.

Wat is goed onderwijs? Vandaag de dag hebben politici, beleidsmakers, ouders, belangengroepen en de media daarover een veelal uitgesproken idee. Degene die goed onderwijs moeten realiseren, onze medewerkers, worden het minste gehoord. Het huidige systeem is niet meer toereikend voor de toekomst die al is begonnen. Leraren moeten alle vrijheid en verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de resultaten terugkrijgen.

Financiering Het schoolbestuur ontvangt van het ministerie van onderwijs subsidie om het onderwijs te verzorgen. De subsidie is gebaseerd op het aantal leerlingen dat binnen een schoolbestuur onderwijs volgt. De subsidie per leerling is niet toereikend genoeg om naast vakbekwaam personeel ook de noodzakelijke en gewenste investeringen te doen op het gebied van materiaal (bijvoorbeeld ICT).

Arbeidsmarkt Kwaliteit van onderwijs komt tot stand door goede medewerkers; een samenspel tussen leraren, ondersteuners, schooldirecteuren en bestuurders. Er is sprake van een ernstig tekort aan gekwalificeerd personeel. Werken in het onderwijs brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee dat gewaardeerd wordt met een niet marktconform salaris. Daarnaast is werken in het onderwijs onaantrekkelijk door de geringe carrièremogelijkheden, de ervaren werkdruk en geen vrijheid van handelen als gevolg van regels en procedures en de weinige innovatieve investeringen die mogelijk zijn ten gunste van de leerlingen. Het imago van het onderwijs is slecht terwijl het één van de belangrijkste sectoren is voor de Nederlandse maatschappij! De onderwijspassie is voorwaarde om de toekomst van leerlingen zeker te stellen.

Politiek In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie, de vakbonden en de werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om de huidige problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Het is vijf voor twaalf om politiek Den Haag tot inzicht te brengen. In het toekomstige regeerakkoord moet extra geld vrijgemaakt worden voor het primair onderwijs. Op 27 juni wordt hiertoe een petitie aangeboden in Den Haag.

 

              Let op!! prikactie 27 juni

Om onze roep om investeringen kracht bij te zetten, begint de school dinsdag 27 juni om half 10, dit is een uur later dan anders. De schooldeuren blijven dicht tot 09.15 u. Wij verzoeken u om uw kind een uur later naar school te brengen. Wij realiseren dat wij u met een mogelijk probleem opzadelen maar we moeten aan politiek Den Haag laten zien dat het zo niet langer kan. Dat bereiken we alleen als we massaal en gezamenlijk met alle betrokkenen actievoeren. Mocht u organisatorisch dermate in de problemen komen met de opvang van uw kind(eren) gedurende dit uur dan kunt u met mij als schooldirecteur contact opnemen.

Ik verwacht dat er een klein aantal kinderen wordt aangemeld. Aangezien de school dicht is, vraag ik bij deze enkele vrijwilligers die bereid zijn om toezicht te houden op deze kinderen. In principe toezicht buiten, maar mocht het weer niet meewerken, dan wordt er een lokaal ter beschikking gesteld. Graag aanmelden bij ondergetekende.

 

 

Hans van der Most
manager onderwijs
0555218828

NB: Deze prikactie doorkruist het inleveren van goederen voor de ruilbeurs van de Sterrenfair. Normaal zou deze inlevertijd zijn van 08.30 tot 09.30. U kunt 27 juni terecht tot 10.30 u.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sterrenschool Apeldoorn is onderdeel van Leerplein055