nieuwsbrief Sterrenschool Apeldoorn 2 februari 2017

Ipadnieuws voor ouders

 

 

Handen af van de inlogcodes!

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, verzorgers,

Het komt regelmatig voor dat er kinderen met hun Ipad bij meester Rick komen met een storing, een vraag, een app die werkt oid. De meeste probleempjes worden snel en accuraat opgelost. We worden echter de laatste tijd geconfronteerd met Ipads waar meester Rick niks mee kan. Dan blijkt vaak dat de inloggevens die de school erop heeft gezet zijn gewijzigd.

Het gaat dan om wachtwoorden van de Apple ID, inlogcodes etc. Dat is enorm onhandig. Sterker nog, het is niet toegestaan,  de Ipads zijn dan namelijk niet meer in beheer van de school.

Indien er codes zijn veranderd dan kunnen de Ipads op dat moment niet meer worden gebruikt of hersteld. Als de codes weer bekend zijn bij ons, kunnen we de zaak weer recht zetten.

Één vriendelijk verzoek; Laat de codes die de school heeft ingesteld ongemoeid. Dat scheelt ons en u een hoop gedoe.

Tot slot: meester Rick zijn stageperiode zit er op, vrijdag 3 februari is hij voor het laatst. Er staat al een opvolger klaar. Dat is meester Raymond.

 

Buiten spelen

Er wordt in de onderbouw elke dag met veel plezier buiten gespeeld. Als het kouder weer wordt is er behoefte aan handschoenen, sjaal en muts. Indien nodig voorzien van een naam. Zo blijft buiten spelen een fijne en gezonde manier om samen te spelen.

 

 

Hoera! Er was eindelijk sneeuw gevallen. Dit buitenkansje konden we niet laten liggen. We hebben  een sneeuwballengevecht gehouden en er is een minisneeuwpop gemaakt door niveau 4B/5.

Jammer dat de sneeuw al weer weg is, de winter is nog niet voorbij dus wie weet;.....................

 

 

Dansen bij Wensink

De kinderen van niveau 5 zijn begonnen met de danscursus bij Wensink.

De kinderen gaan de Rumba en de Chacha leren. Na 8 lessen volgt er een voorronde (18 maart) en een finaleronde (25 maart). Daar doen dan ook  andere scholen aan mee die deze danscursus volgen. Respect, elkaar helpen en ondersteunen staan bij deze cursus centraal.

 

 

Start Thema Ruimtelijke Oriëntatie

Vorige week zijn we gestart met ons nieuwe thema in het domein "Ruimtelijk Oriëntatie".
Ons thema heeft de titel meegekregen "Ontdek je plekje". Met een speurpuzzelfototocht hebben we met alle kinderen vele plekjes ontdekt.

Deze fototocht was voorbereid en gemaakt door de leerlingen van de bovenbouw.

De speurtocht werd daarna door groepjes van alle kinderen van de school afgelegd via een routekaart. Onderweg moesten de kinderen aan de hand van foto's aangeven waar ze precies waren; Er werd na afloop erg enthousiast gereageerd!

 

 

 

Themanieuws middenbouw en bovenbouw

We 'gingen op reis' en zijn begonnen met onze ontdekkingstocht voor de komende weken door Nederland.
Er was een koffer gevuld met allerlei mooie spulletjes, maar wat was het nu precies allemaal? Het bleek dat een aantal kinderen al precies wisten wat het was, maar bij een aantal dingen hadden we toch twijfels. Waar was de foto genomen? In Nederland of was het toch een skyline in New York? En wat zijn toch die gekke 'hoedjes' die de mensen op hebben?
We gaan het allemaal ontdekken de aankomende tijd. Ook gaan we ons verdiepen in de provincies van Nederland.

 

Deze week maakten de leerlingen van niveau 7/8 foto's vanuit een hoogstandpunt van kleine voorwerpen. Een hoog standpunt zorgt namelijk voor een goed overzicht. Dat is belangrijk bij het maken van een plattegrond!

Al deze gegevens gaan we verwerken en zijn voorbereidende handelingen voor de uitwerking van ons Thema "Ontdek je Plekje".

 

 

 

 

 

Letterspeurtocht niveau 3.

Op 9 februari houden we op school voor de leerlingen van niveau 3 een letterspeurtocht. We vieren een feestje omdat de kinderen alle letters hebben geleerd en nu écht' gaan lezen. De kinderen gaan door de hele school letters zoeken en als ze alles hebben gevonden krijgen ze uit handen van meester Hans een heus letterdiploma.

Feest dus!!

Foto's hiervan kunt u na die tijd vinden  op de Sterrenschool site

 

 

 

Scholierencross 18 maart 2017

 

Eén van de leukste sportevenementen voor leerlingen van de basisschool. Al vele jaren populair bij onze kinderen.  Onder professionele leiding een paar honderd meter hardlopen in het Orderbos. Iedere groep loopt zijn/haar eigen “heat”.

Ook erg leuk voor ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s, tantes, ooms, etc. om te komen kijken en aan te moedigen.

Starttijden voor onze leerlingen.

• 12.45 u. Gezamenlijke warming –up.

• 13.00 u. meisjes groep 3  (800 m.)

• 13.15 u. jongens groep 3 (800 m.)

• 13.30 u. meisjes groep 4  (800 m.)

• 13.45 u. jongens groep 4 (800 m.)

• Groep 5 kan helaas niet meedoen; zij hebben een andere activiteit; op deze dag zijn ook de danswedstrijden zijn bij dansschool Wensink

• 14.30 u. meisjes groep 6 (1000 m.)

• 14.40 u. jongens groep 6 (1000 m.)

• 14.50 u. meisjes groep 7 (1200 m.)

• 15.00 u. jongens groep 7 (1200 m.)

• 15.10 u. meisjes groep 8 (1200 m.)

• 15.20 u. jongens groep 8 (1200 m.)

Nog enkele weetjes:

! Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent, minimaal een kwartier voor looptijd aanwezig.

! Zelf voor vervoer zorgen.

! Juf Marion (of een andere leerkracht) staat op 18 maart bij de start/finish plaats (zoek de Sterrenschoolvlag!)

! Daar kun je je startnummer halen.

! Voor en Na de wedstrijden kun je bij AV’34 een atletiekclinic doen. Je kunt dan diverse sporten beoefenen, zoals; hoogspringen, kogelstoten etc. Altijd erg leuk om te doen!!

OPGEVEN KAN TOT 19 FEBRUARI

TOT ZIENS OP 18 MAART!!

 

Een ster van onze school

Sterrenschool Apeldoorn doet mee met een aantal landelijke ontwikkelingen en overlegvormen. Één daarvan is een initiatief van de verenigingen van Sterrenscholen. Deze vereniging, "IKOOK", zet regelmatig een ontwikkeling op een Sterrenschool in de schijnwerpers. Deze keer waren wij aan de beurt.

Hierbij het verhaal zoals de vereniging dat in hun Nieuwsbrief heeft gezet.

Met dank aan juf Ineke.

 

 

 

1. Wat maakt van Sterrenschool Apeldoorn een ster?

Wij zijn ver met het maatwerk dat wij de leerlingen bieden en blijven daar ook telkens in ontwikkelen. Daarin onderscheiden we ons echt van andere scholen. Wat ouders opvalt in onze school en waarom ze naar onze school komen? Bij een deel van de ouders is het een logische keuze als ‘buurtschool’, andere ouders kiezen echt voor het concept. De flexibele school- en vakantietijden zijn daarbij mooi meegenomen, maar vooral de individuele aanpak spreekt aan: ieder kind wordt gezien. Belangrijk bij schoolkeuze is ook de sfeer in de school. We hebben een gave school met mensen die écht ergens voor gaan. Dat merk je aan alles - en dat raakt ouders.

2. Met welke ontwikkelingen houdt jij je nu bezig?

We zijn intensief bezig met de ontwikkeling van het maatwerk bij rekenen. Daar zijn we al een eind mee. Ook bij taal bieden we overigens maatwerk, maar rekenen heeft nu de meeste aandacht – ook omdat de opbouw van vaardigheden daarbij een stuk complexer is dan bij taal. We gebruiken bij rekenen de methode Met Sprongen Vooruit en de rekenmodules van het digitale, adaptieve pakket van Muiswerk. Dat is een hele bewuste combinatie. Iedere dag besteden we een uur aan rekenen: een half uur zijn we actief met de hele groep bezig rond Met Sprongen Vooruit. Kinderen zijn dan heel actief en fysiek bezig met de lesstof. Belangrijk daarbij is het ‘van en met elkaar leren’. Overigens zorgen we er hierbij voor dat alle groepen tegelijk rekenen hebben, zodat kinderen als dat passend is de instructie op een niveau verder of juist minder ver kunnen volgen. Hierin variëren we ook per thema – het kan zijn dat een kind bij ‘Meetkunde’ bijvoorbeeld instructie volgt op een ander niveau dan bij ‘Verbanden’. Vervolgens gaan de leerlingen een half uur zelfstandig aan de slag met Muiswerk. Er staan eerst een aantal oefeningen klaar die aansluiten bij de stof van Met Sprongen Vooruit. Daarna kunnen kinderen verder op het punt in de stof waar ze zelf gebleven zijn, op hun eigen niveau. Daar is dus veel variatie in, waardoor kinderen de uitdaging krijgen die past bij hun mogelijkheden. Er zijn kinderen die speciaal naar deze school komen voor het maatwerk dat we hierin leveren. Er zijn leerlingen uit groep 6 die rekenmodules van groep 8 doorlopen.

Bij al het maatwerk is het soms lastig om overzicht te houden, zeker omdat leerkrachten en leerkrachtondersteuners niet altijd dezelfde klas hebben. Zij hebben dus inzicht nodig in de héle leerlijn. We zijn daarom heel blij met het overzicht van Cruciale Leermomenten dat is ontwikkeld in de versnellingsvraag. Daar gaan we vanaf nu mee aan de slag, om zo de leerlijn (nog) beter in de gaten te kunnen houden. Verder hebben we ons vanuit de Versnellingsvraag ook ingeschreven voor de Proeftuin Rekenen: hierin kunnen we, vanuit het overzicht van cruciale leermomenten, de stof klaarzetten voor de leerlingen en overzicht houden. We zijn heel benieuwd wat dat gaat opleveren!

Daarnaast zitten we om tafel met een leverancier om te kijken hoe we het leerlingportfolio goed kunnen digitaliseren. Op onze school werken we met portfolio’s (‘wat heeft de leerling geleerd?’) en halfjaarlijkse portfoliogesprekken met kind, ouders en de school. Het is nu een hele klus om die portfolio’s samen te stellen: een deel gaat op papier, een deel digitaal en de informatie moet overal vandaan komen. We willen dus graag aan de slag om dat makkelijker te maken. We merken dat we in zulke processen echt voor lopen op andere scholen in Nederland. Dat is soms lastig – je moet lang wachten totdat je krijgt wat je nodig hebt – maar geeft je ook de kans om mee te denken en je wensen aan te geven bij de ontwikkeling.

3. Wat hebben jullie andere leden te bieden?

Kennis en ervaring rond bijvoorbeeld het maatwerk bij rekenen. Daarbij vind ik het heel mooi dat we nu het overzicht van Cruciale Leermomenten hebben. Dat is vastgesteld en gecheckt, je weet dus dat dat écht goed is. Wij vertellen graag hoe het helpt en wat je er mee kunt doen.

4. Op welke punten wil je graag van andere leden leren?

Ik sta altijd open voor leuke en goede dingen, kom maar op! Delen doen we al volop binnen de vereniging. Via Sterrenschool Zevenaar hebben we bijvoorbeeld contact met uitgeverij Blink voor wereldoriëntatie; van een andere school hoorde ik over Muiswerk. Zo wissel je uit en dat is mooi. Binnen de vereniging ben je deel van een geheel, ik vind dat echt geweldig. Je hoeft het wiel niet altijd zelf uit te vinden. Soms moet je meer brengen dan halen – ook dat hoort bij de rol van voorloper – maar het is goed om samen om tafel te zitten. Daar geeft een boost om weer in je eigen praktijk aan de slag te gaan.

 

Meer lezen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sterrenschool Apeldoorn is onderdeel van Leerplein055